Całe życie

Urodziłem się, aby odzwierciedlać obraz Boga, który jest tak potężny, że stworzył mój wszechświat, tak troskliwy, że wysłuchuje moje modlitwy i tak kochający, że poświęcił samego siebie. Podążanie do celu wyznaczonego przez Boga oraz poznawanie pełni Jego miłości nadaje sens i spełnienie mojemu życiu.

DuchowośćMój Bóg kocha bez granic ŻycieMoje życie jest darem, który ma być ceniony SłużbaMój świat to miejsce, w którym ludzie znajdują nadzieję

Nasze wierzenia

Wierzenia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego mają za zadanie przenikać całe życie. Wypływają one z pism, które malują fascynujący portret Boga. Zapraszamy was do zgłębiania, doświadczania i poznania Tego, który pragnie, abyśmy „byli jedno”.

Dowiedz się więcej

Na blogu

Plan kazań (nauczań)

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbywają się w każdą sobotę,
o godzinie 9:30, na Zeylanda 11.

Plan kazań Słowa Bożego:

  • 06 sierpnia 2016 – Monika Kosowska
  • 13 sierpnia 2016 – Tadeusz Nowakowski
  • 20 sierpnia 2016 – Grażyna Barna
  • 27 sierpnia 2016 – Andrzej Majewski

Czytaj więcej…

Majewski Andrzej – Stać się jak dzieci

Pastor Andrzej Majewski. Tytuł kazania: „Stać się jak dzieci”.

Barna Grażyna – Księga Nehemiasza, cz. 4 – Mój Bóg jest moim obrońcą

Grażyna Barna. Tytuł kazania: „Księga Nehemiasza, cz. 4 – Mój Bóg jest moim obrońcą”.

Nowakowski Tadeusz – Wdzięczność

Tadeusz Nowakowski. Tytuł kazania: „Wdzięczność”.

Kosowska Monika – Dlaczego Kaleb nie przeszedł na emeryturę?

Monika Kosowska. Tytuł kazania: „Dlaczego Kaleb nie przeszedł na emeryturę?”.

Zawadzki Piotr – Utracona równowaga

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Utracona równowaga”.

Niedzieński Stanisław – Pieczętowanie 144 tysięcy

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Pieczętowanie 144 tysięcy”.

Zobacz wszystkie wpisy w blogu