Gabriel Chmielewski. Tytuł kazania: „Boża wola w moim życiu”. Tekst wprowadzający do kazania z 2 Piotra 3:11.