Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Kosowska Monika – Czy można grzeszyć i być szczęśliwym?

Monika Kosowska. Tytuł kazania: „Czy można grzeszyć i być szczęśliwym?”. Tekst wprowadzający do kazania z Hi 33,14-18.

Zawadzki Piotr – Kumulacja błogosławieństw

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Kumulacja błogosławieństw”. Tekst wprowadzający do kazania z Ps 37,22.

Niedziński Stanisław – Skarb Stevena Marsha

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Skarb Stevena Marsha”. Tekst wprowadzający do kazania z Rz 13,11.

Torres Mendez Andres – Stateczna kobieta

Andres Torres Mendez. Tytuł kazania: „Stateczna kobieta”. Tekst wprowadzający do kazania z Prz 31,10.

Kosowski Tomasz – Gotowy na wszystko

Pastor Tomasz Kosowski. Tytuł kazania: „Gotowy na wszystko”. Tekst wprowadzający do kazania z Wj 10,8-11.

Hartwich Mirosław – Jak być uczniem Jezusa

Mirosław Hartwich. Tytuł kazania: „Jak być uczniem Jezusa”. Tekst wprowadzający do kazania z J 15,8.

Zawadzki Piotr – Rozlana woda

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Rozlana woda”. Tekst wprowadzający do kazania z 2 Sm 14,14.

Radosh Mariusz – Niezłomny

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Niezłomny”. Tekst wprowadzający do kazania z 2 Kor 4,8-9.

Niedziński Stanisław – Bóg Ezechiela, Eliasza i Jana

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Bóg Ezechiela, Eliasza i Jana”. Tekst wprowadzający do kazania z Iz 57,15 (BG).

Zawadzki Piotr – Jeszcze nie teraz

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Jeszcze nie teraz”. Tekst wprowadzający do kazania z 2 P 3,9.