Blog

Ostatnie wpisy

Rutkowski Zbigniew – Każdego dnia umieram

Zbigniew Rutkowski. Tytuł kazania: „Każdego dnia umieram”.

Dzięgielewski Jarosław – Jezus z wizytą u mafioso

Pastor Jarosław Dzięgielewski. Tytuł kazania: „Jezus z wizytą u mafioso”.

To intrygujące pytanie – Jaki dom nawiedziłby Jezus, gdyby pojawił się na tym Świecie nie 2 tys. lat wstecz, a dzisiaj? Odpowiedzi mogą nie być wcale taka oczywiste. Być może jedną z nich znajdziemy w 19. rozdz. Ewangelii Łukasza…

Vogt-Goliasz Marek – Moje kapłaństwo

Marek Vogt-Goliasz. Tytuł kazania: „Moje kapłaństwo”. Tekst wprowadzający do kazania: 1 P 2,9.

Biblijne księgi Nowego Testamentu tytuł kapłana odnoszą wyłącznie do Jezusa Chrystusa (szczególnie List do Hebrajczyków) oraz do Jego wyznawców (1 P 2,9, Ap 1,6). Na czym polega więc nasze kapłaństwo? Co praktycznie oznacza powszechne kapłaństwo wierzących?

Renowacja paradygmatów dzieci Bożych

Marcin Kubów. Tytuł kazania: „Renowacja paradygmatów dzieci Bożych”.

Kosowska Monika – Kochałem służyć

Monika Kosowska. Tytuł kazania: „Kochałem służyć”. Tekst wprowadzający do kazania: Joz 24,15.

Niedziński Stanisław – Rady proroka Micheasza

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Rady proroka Micheasza”.

Vogt-Goliasz Marek – Zapiski z drogi przez pustynię

Marek Vogt-Goliasz. Tytuł kazania: „Zapiski z drogi przez pustynię”.

Po co nam Kościół? Co może nas spotkać po chrzcie? Jakie lekcje dla naszego chrześcijańskiego życia możemy wyciągnąć z wędrówki Izraela przez pustynię? O co zadbać, a na co uważać podczas naszej wędrówki? Na te pytania wraz z biblijnym uzasadnieniem i osobistymi doświadczeniami znajdziesz odpowiedź w tym kazaniu.

Szustakowski Piotr – Dobry Pasterz

Piotr Szustakowski. Tytuł kazania: „Dobry Pasterz”.

Rutkowski Zbigniew – Oaza sztormu

Zbigniew Rutkowski. Tytuł kazania: “Oaza sztormu”.

Kiełpiński Grzegorz – Dobre chrześcijaństwo to dobre małżeństwo

Pastor Grzegorz Kiełpiński. Tytuł kazania: „Dobre chrześcijaństwo to dobre małżeństwo”.

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh