Blog

Potrzeba reformy zdrowia wyzwaniem dla adwentystów

8 czerwca 2015 • przez • w Artykuły

Chrześcijanin a dietaDwie szczególne okazje kierują nami, publikując poniższy materiał. Otóż, 6 czerwca minęły 152 lata od czasu gdy Ellen White otrzymała pierwszą wizję dotyczącą potrzeby przeprowadzenia reformy zdrowotnej w życiu oczekujących na drugie przyjście Pana Jezusa. Dnia 16 lipca natomiast, minie 100. rocznica jej śmierci.


Jeśli poważnie traktujemy sprawę przygotowania się na spotkanie z Panem, naszym obowiązkiem jest zreformowanie stosunku do pokarmów, które decydująco wpływają na stan naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego. Przyjęcie poselstwa zdrowia powinno wypływać ze znajomości woli Bożej i głębokiego zrozumienia służby Jezusa w niebiańskiej świątyni.

Jako adwentyści przygotowujemy się na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Słowo Boże pełne jest rad i wskazówek mówiących, jak przygotować się na to wielkie wydarzenie. Apostoł Paweł ujmuje potrzebę ciągłej gotowości pisząc: „Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci; a cały duch wasz, i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane” (1 Tes 5,23).

Bóg pragnie widzieć swój lud zdrowym pod każdym względem. Ci, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa, będą objawiać Jego święty charakter i doświadczą tego, czego nikt przed nimi wcześniej nie doświadczył. Do ostatniego pokolenia żyjących należeć będą ludzie nie tylko głęboko odrodzeni duchowo, prawdziwie pobożni, bogobojni, wiernie i pilnie przestrzegający wszelkich Bożych rad i zaleceń, ale i aktywni, energiczni, operatywni, dynamiczni, a to dlatego, że troszczą się należycie o rozwój i funkcjonowanie w obszarze sfery ducha, duszy i ciała. Właściwe odżywianie będzie błogosławieństwem rozlewającym się na duchowy i fizyczny ich rozwój.

Jeśli poważnie traktujemy sprawę przygotowania się na spotkanie z Panem, które wcześniej czy później nastąpi, naszym obowiązkiem jest zreformowanie stosunku do pokarmów, które decydująco wpływają na stan naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego. Ci, którzy jeszcze nie spotkali się z natchnionymi radami proroka w tym względzie lub ich nie przyjęli, dobrze zrobią, jeśli zagłębią się w lekturę książek: Chrześcijanin a dieta, Śladami wielkiego lekarza, Posłaniec Pana. Przyjęcie poselstwa zdrowia powinno wypływać ze znajomości woli Bożej i głębokiego zrozumienia służby Jezusa w niebiańskiej świątyni.

Nie jest sprawą przypadku, że adwentyści dnia siódmego kładą silny nacisk na zagadnienie wstrzemięźliwości i zdrowia swoich wyznawców — nie tylko wyznawców, lecz szeroko propagują ideę potrzeby zdrowego stylu życia wśród społeczeństw współczesnego świata. Doczekaliśmy się czasów, gdy nauka i medycyna przyznają pełną słuszność zasadom zdrowia propagowanym i upowszechnianym przez ruch adwentystyczny. Zalecane w reformie zdrowia dieta wegetariańska i wegańska uznane są przez obecną naukę o żywieniu za zdrowie i właściwe dla każdego i na każdym etapie życia (w tym dla kobiet ciężarnych, karmiących, niemowląt i sportowców), zmniejszające ryzyko wystąpienia wielu chorób oraz skutecznie w terapii licznych schorzeń. Im bliżej przyjścia Pana, tym większa potrzeba osobistego wyżywania poselstwa zdrowia i głoszenia go nękanemu chorobami światu.

Ellen White a zrozumienie poselstwa zdrowia

Ellen White rozwinęła swoje szerokie i holistyczne zrozumienie zagadnień zdrowia, które z biegiem czasu coraz bardziej nabiera aktualności. Zanim jednak do tego doszło, otrzymała od Boga wyraźne poselstwo. Pierwszą wizję poprzedziło powołanie do istnienia (21 maja 1863 roku w Battle Creek) Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, która zjednoczyła rozproszone zbory. Około dwóch tygodni później, 6 czerwca 1863 roku, w Otsego, otrzymała epokową wizję na temat zasad zdrowia, pouczenie dla ludu ostatków o potrzebie dokonania w życiu każdego wyznawcy reformy zdrowotnej. Wizja zawierała wiele niezwykle ważnych elementów, mówiących jak można poprawić swoje zdrowie dzięki ustaleniu lepszych priorytetów w zarządzaniu czasem i energią, i większej trosce o zdrowie. Dzięki wizji Ellen White zrozumiała również, że ograniczenia dietetyczne wyłożone w 11. rozdziale Księgi Kapłańskiej (III Księga Mojżeszowa) nie były częścią żydowskiego prawa ceremonialnego, a więc są aktualne po śmierci Chrystusa. Głos ten od razu rozstrzygnął kwestię spożywania wieprzowiny przez ówczesnych adwentystów. Wydaje się, że Bóg czekał, aż Kościół dokończy procesu organizacji, by rozpocząć nowy etap jego zadań wymagających jedności ducha i ogólnego poczucia zgodności w kwestiach doktrynalnych.

Ellen White była otwarta na zmiany, mimo że to, co jej ukazano, było wtedy przeciwne jej poglądom. Sama szczerze przyjęła objawione jej Boże rady i stosowała w codziennym życiu. Rok po otrzymaniu wizji w artykule na temat zdrowia napisała: „Odkąd Pan przedstawił mi w czerwcu 1863 roku kwestię wpływu jedzenia na zdrowie, przestałam spożywać mięso. Przez jakiś czas trudno mi było przyzwyczaić się do chleba, który wcześniej niezbyt mi smakował. Ale dzięki wytrwałości udało mi się to osiągnąć. Od roku nie jadam mięsa. (…) Obficie spożywamy owoce i warzywa. Od ośmiu miesięcy jadam tylko dwa posiłki dziennie” (Posłaniec Pana, s. 283).

Elementy wizji z Otsego

Co tak elektryzującego i radykalnego było w wizji z Otsego na temat zdrowia? Aby pełniej docenić dar, który przyszedł z nieba, konieczne jest uświadomienie sobie, że XIX-wieczne metody leczenia oparte były głównie na upuszczaniu krwi, lewatywie, sztucznym wywoływaniu wymiotów i podawaniu jednocześnie wielu różnych lekarstw. Do zasad higieny i żywienia nie przywiązywano żadnej wagi. Obecność pełnych zbóż, owoców, warzyw i orzechów w diecie była zupełnie niedoceniana.

Oto główne zasady wizji z Otsego:

 1. Ci, którzy nie panują nad apetytem, są odpowiedzialni za swoją niewstrzemięźliwość.
 2. Wieprzowiny nie należy spożywać w żadnych okolicznościach.
 3. Tytoń w każdej postaci jest wolno działającą trucizną.
 4. Nienaganna czystość domu i ciała jest niezwykle ważna.
 5. Herbata i kawa, podobnie jak tytoń, są wolno działającymi truciznami.
 6. Tłuste placki, ciasta i budynie są szkodliwe.
 7. Jedzenie między posiłkami szkodzi żołądkowi i zaburza proces trawienia.
 8. Między posiłkami musi upłynąć odpowiednio długi czas, aby żołądek mógł odpocząć.
 9. Jeśli spożywa się trzeci posiłek w ciągu dnia, powinien być lekki i należy go spożywać kilka godzin przed udaniem się na spoczynek.
 10. Ludzie przyzwyczajeni do mięsa, sosów i ciast nieszybko rozsmakują się w prostej, pełnowartościowej diecie.
 11. Obżarstwo sprzyja pobłażaniu wypaczonym namiętnościom.
 12. Zmiana sposobu odżywiania na prosty i pełnowartościowy może odwrócić szkody spowodowane przez niewłaściwe odżywianie.
 13. Zreformowanie sposobu odżywiania pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas.
 14. Dzieci jedzące mięso i ostro przyprawione potrawy mają skłonności do pobłażliwej seksualności.
 15. Trujące substancje stosowane jako lekarstwa przyczyniają się do śmierci więcej osób niż inne powody zgonów razem wzięte.
 16. Czysta woda powinna być stosowana obficie w celu zachowania zdrowia i leczenia chorób.
 17. Przyroda ma uzdrawiającą moc.
 18. Powszechnie stosowane lekarstwa, takie jak strychnina, opium, chlorek rtęci, rtęć i chinina, to trucizny.
 19. Rodzice przekazują swoje słabości dzieciom, wpływ z okresu prenatalnego jest olbrzymi.
 20. Posłuszeństwo prawom zdrowia zapobiega wielu chorobom.
 21. Bóg jest często obwiniany o zgony spowodowane łamaniem praw przyrody.
 22. Światło słoneczne i czyste powietrze są niezbędne, zwłaszcza w pomieszczeniach sypialnych.
 23. Poranna kąpiel, a nawet obmywanie ciała przy pomocy mokrej gąbki jest dobrodziejstwem dla organizmu.
 24. Bóg nie dokonuje cudownych uzdrowień tych, którzy nieustannie łamią prawa zdrowia.
 25. Wielu ludzi choruje nie z przyczyn fizycznych, ale wskutek chorej psychiki.
 26. Ochoczo wykonywana praca fizyczna pomaga zachować zdrowie, pogodne usposobienie.
 27. Siła woli ma wiele wspólnego z odpornością na choroby i uspokojeniem nerwów.
 28. Ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu są bardzo ważne dla zdrowia umysłu i ciała.
 29. Przepracowanie szkodzi umysłowi i ciału; konieczny jest należyty codzienny odpoczynek.
 30. Wielu ludzi umiera na choroby spowodowane wyłącznie jedzeniem mięsa.
 31. Troska o zdrowie jest elementem uduchowienia, gdyż odzwierciedla poświęcenie człowieka wobec Boga.
 32. Zdrowy umysł i ciało bezpośrednio wpływają na moralność i zdolność rozpoznawania prawdy.
 33. Wszystkie Boże obietnice są udzielane pod warunkiem posłuszeństwa.

 

Te fundamentalne zasady stały się zbiorem jasnych, zrozumiałych i praktycznych wskazówek, które obecnie znane są na całym świcie jako styl życia adwentystów dnia siódmego. Wierność tym zasadom sprawia, że populacja amerykańskich adwentystów stosujących powyższe zasady uznana została za najdłużej żyjącą populację ludzi na świecie (zob. http://www.siegnijpozdrowie.org/czytelnia/?p=103).

Powiązanie przesłania zdrowotnego z ewangelicznym zaleceniem

Ellen White zdecydowanie łączyła akcenty zdrowotne z trójanielskim poselstwem — tak ściśle jak „ramię związane z ciałem”. Oznacza to, że przesłanie zdrowotne stanowiło bardzo ważny aspekt „ewangelii wiecznej” (Ap 14,6). To fundamentalne powiązanie oparte jest na trzech zasadach:

 1. Zasada humanitaryzmu. Wieloma sposobami, przez nauczanie i przykład, Ellen White podkreślała, że „dzieło reformy zdrowotnej jest środkiem Pana służącym niesieniu ulgi cierpiącej ludzkości”.
 2. Zasada ewangeliczna. Ellen White została pouczona, że reforma zdrowia ma być mostem, przez który ewangelia będzie docierać do ludzi tam, gdzie się znajdują.
 3. Zasada soteriologiczna. Adwentyści powinni kłaść nacisk na zdrowie, by pomóc właściwie „przygotować ludzi na przyjście Pana”.

 

Zasady zdrowia i cele duchowe

 1. Pierwszym obowiązkiem człowieka wobec Boga i bliźnich jest osobisty rozwój.
 2. Reforma serca poprzedza reformę zdrowotną.
 3. Przygotowanie na późny deszcz i głośne wołanie.
 4. Przyjęcie poselstwa zdrowia jest ściśle powiązane z uświęceniem.
 5. Zdrowie bezpośrednio wpływa na moralny osąd.
 6. Zaangażowanie w kwestię zdrowia świadczy o głębi troski o bliźnich.
 7. Poświęcenie zasadom zdrowego stylu życia jest najlepiej motywowane pragnieniem przynoszenia chwały Bogu i niesienia pomocy bliźnim.
 8. Poświęcenie w kwestii zdrowia jest jednym z czynników przygotowania się do wieczności.

 

Smutna prawda o poselstwie zdrowia w zborach

Przepełniona smutkiem spowodowanym odrzucaniem światła, jakie przyszło z nieba odnoście do jedzenia i picia, Ellen White napisała: „Sprawy zasad zdrowia przedstawiono w zborach, lecz światła nie przyjęto życzliwie. Samolubne i szkodliwe dla zdrowia nałogi członków przeciwdziałały wpływowi poselstwa, które ma przygotować lud na wielki dzień Boży. Jeśli zbory oczekują wzmocnienia, muszą żyć według prawdy danej od Boga. Jeśli członkowie naszych zborów zlekceważą światło w tym przedmiocie, będą zbierać następstwa w postaci duchowego i fizycznego zwyrodnienia. A wpływ starszych członków zboru będzie zakwaszał tych, którzy dopiero przyszli do Kościoła. Pan nie przyprowadza obecnie wielu dusz do prawdy, a to z powodu członków zboru, którzy nigdy nie byli nawróceni, oraz z powodu tych, którzy byli kiedyś nawróceni, lecz odwrócili się. Jaki wpływ mogliby mieć ci nienawróceni członkowie na nowo nawróconych? Czyż nie udaremniliby poselstwa danego od Boga, które głosić ma Jego lud?” (Chrześcijanin a dieta, s. 318).

Doprawdy wielu adwentystów i dziś lekceważy te cenne rady. Duch Święty działa i pobudza tych, których serce jest pokorne i gotowe do szukania mądrości w natchnionych dziełach. Dotknął i pewną siostrę, zachęcając do przeczytania z uwagą książki Chrześcijanin a dieta. Oto co mi ostatnio napisała, dzieląc się swoją radością poznawania woli Pana: „Czytam książkę Ellen White na temat woli Bożej co do diety dla chrześcijan. Chociaż nie przeczytałam jeszcze nawet połowy, już dostrzegam, jak dużo mamy do zrobienia w kwestii podejścia do zdrowia, zarówno ja sama, jak i cały Kościół. Ellen White napisała bardzo konkretne rzeczy. Jest tam mnóstwo mocnych słów, dotykających mnie głęboko. Uświadamia mi to, jak ważną sprawą w życiu chrześcijańskim jest kwestia odpowiedniego odżywiania. Zaskakuje mnie, że tak mało mówi się o tym poselstwie u nas w Kościele, jak lekko podchodzimy do spraw zdrowia, zdrowego stylu życia. W ostatnim czasie jest sporo zamieszania wokół tematu diety, dlatego myślę, że uniknęlibyśmy wielu niepotrzebnych dyskusji, gdybyśmy wszyscy z pokorą studiowali Słowo Boże i pisma Ellen White i autentycznie poszukiwali odpowiedzi na różne wątpliwości i pojawiające się pytania — odpowiedzi, które kieruje do nas Pan Bóg w poselstwie zdrowia. Jestem przekonana, że poznając wolę Bożą w kwestii potrzeby reformy zdrowia i wprowadzając ją w życie, zyskalibyśmy osobiście i jako Kościół ogromne błogosławieństwo. Po zapoznaniu się z książką Chrześcijanin a dieta uważam, że powinna być ona obowiązkową lekturą dla każdego, kto głęboko pragnie zdrowia fizycznego oraz wzrostu duchowego”.

Jestem wdzięczna Panu za dar Ducha Proroctwa, za cenne rady, które chroniły aż do tej pory zdrowie mojej rodziny. Zauważam jednak, podobnie jak autorka powyższej wypowiedzi, że wielu członków Kościoła adwentystów nadal te rady lekceważy, wzorem współczesnych siostrze White. Umiłowani w Panu, apeluję do nas o przyjęcie pełni zasad reformy zdrowia i służbę na rzecz misji zdrowia. Jest to naszą naglącą potrzebą. Straciliśmy 152 lata, dogadzając swoim apetytom. Przebudźmy się. „Wśród ludu, który twierdzi, iż oczekuje rychłego zjawienia się Chrystusa, powinny być widoczne większe reformy. Reforma zdrowia powinna dokonać wśród ludu dzieła, którego jeszcze nie dokonała. Są tacy, których należałoby uświadomić odnośnie do niebezpieczeństwa jedzenia pokarmów mięsnych, którzy wciąż jeszcze jedzą mięso zwierząt, narażając w ten sposób swoje zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe. Wielu, którzy dziś są tylko połowicznie nawróceni w sprawie jedzenia mięsa, odejdzie od ludu Bożego i już nigdy nie wróci do niego” (Chrześcijanin a dieta, s. 265).

Obyśmy nie lekceważyli Bożego wezwania i przygotowywali się na spotkanie z Panem należycie — nie tylko na odcinku „ducha i duszy”, ale i ciała, praktykując codziennie zasady zdrowia.

Oprac. AR

Dodatek:

Poniższe cytaty pochodzą z książki Ellen G. White pt. Chrześcijanin a dieta, Warszawa 1993.

„Dzieło reformy zdrowia jest środkiem Bożym dla zmniejszenia cierpień na naszym świecie i dla oczyszczenia Jego Kościoła” (s. 55).

„Niemożliwy jest wzrost sił duchowych, dopóki nie zostanie opanowany apetyt i namiętność” (s. 45).

„Nauką i przykładem uczcie, że pokarm, jaki Bóg dał Adamowi w jego bezgrzesznym stanie, jest najlepszym dla człowieka pragnącego odzyskać swój bezgrzeszny stan” (s. 322).

„Wstrzymywanie się od wszelkiego szkodliwego pokarmu i napoju jest owocem prawdziwej religii. Człowiek nawrócony porzuci każdy szkodliwy nałóg i skłonność” (s. 319).

„Wiele razy pokazane mi było, iż Bóg stara się nas doprowadzić stopniowo do swego pierwotnego zamiaru — aby człowiek żywił się naturalnymi płodami ziemi. (…) Ani jeden kawałek mięsa nie powinien dostać się do naszego żołądka. Jedzenie mięsa jest nienaturalne. Mamy wrócić do pierwotnego zamiaru Bożego, jaki był przy stworzeniu człowieka” (s. 264).

„Czy nie nadszedł czas, aby ludzie przestali spożywać pokarmy mięsne? Jak mogą ci, którzy usiłują stać się czystymi i świętymi, aby być towarzyszami aniołów niebieskich, spożywać nadal jako pokarm coś, co ma tak szkodliwy wpływ na duszę i ciało? Jak mogą odbierać życie stworzeniom Bożym, aby spożywać mięso jako przysmak? (…) Wśród tych, którzy oczekują przyjścia Pańskiego jedzenie mięsa będzie ostatecznie odrzucone; mięso przestanie być częścią składową ich diety. Powinniśmy stale o tym pamiętać i w takim kierunku podążać” (s. 264).

„Wszyscy poddawani są próbie, aby okazało się, czy przyjmą zasady reformy zdrowia, czy pójdą w kierunku samolubnego dogadzania sobie” (s. 25).

Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne (ADA), najbardziej uznane w świecie stowarzyszenie naukowe, wyraża stanowisko, że zbilansowane diety wegetariańskie, w tym diety ściśle wegetariańskie, czyli wegańskie, są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i mogą zapewniać korzyści zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Dobrze zaplanowane diety wegetariańskie są odpowiednie dla osób na wszystkich etapach życia, włącznie z okresem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania, oraz dla sportowców.

Źródło: Głos Adwentu nr 7-8/2013. Niniejsza wersja po aktualizacji daty.

0 Comments