Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Zawadzki Piotr – Na czarną godzinę

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Na czarną godzinę”.

Czy czarna godzina jest tylko i wyłącznie czarna? Jak spojrzeć na problemy, aby dostrzec słońce spoza czarnych chmur? Czy Bóg ma jakieś przesłanie do ludzi w czasach trudnych?

Zawadzki Piotr – Szczepionka w złotej koronie

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Szczepionka w złotej koronie”.

Czy w sytuacji pandemii Bóg ma jakieś rozwiązania?
Czy te rozwiązania dotyczą tylko wierzących?
Czy jest coś co można zrobić aby bardziej pomóc niż zaszkodzić?

Rutkowski Zbigniew – Słodkie jarzmo

Zbigniew Rutkowski. Tytuł kazania: „Słodkie jarzmo”.

Stasiak Daniel – Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: „Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek”.

Zawadzki Piotr – Skomplikowane rozwiązania

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Skomplikowane rozwiązania”.

Radosh Przemysław – Jak rozpoznać głos Boga

Bóg przemawia do Ciebie i używa różnych sposobów, by przekazać Ci, że jest, że troszczy się, że czuwa nad drogą Twojego życia. Każdy może usłyszeć i rozpoznać głos Boga. Im lepiej poznasz Biblię tym lepiej poznasz Boże metody komunikowania się z Tobą.

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Jak rozpoznać głos Boga”.

Stachura Wiesław – Stare i nowe przymierze

Wiesław Stachura. Tytuł kazania: „Stare i nowe przymierze”.

Kubów Marcin – Miłosierdzie vs Ofiara

Marcin Kubów. Tytuł kazania: „Miłosierdzie vs Ofiara”.

Kazania wideo 2020

Spis nagrań wideo kazań (nauczań) wygłoszonych w 2020 roku w poznańskim zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Czytaj więcej…

Radosh Mariusz – Battle Creek – Początki Kościoła

Battle Creek, to niewielkie miasteczko między Chicago a Detroit, w którym Kościół Adwentystów został formalnie zorganizowany i w którym mieściły się najważniejsze instytucje rozwijającego się kościoła. W prezentacji przedstawiam kilka ciekawych faktów na ten temat oraz pokazuję różnicę, którą po latach widać tak wyraźnie między Sanatorium w Battle Creek a Loma Linda jako konsekwencję posłuchania mądrej rady. Pozornie wszystko wskazywało, że powinno być inaczej.

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: “Battle Creek – Początki Kościoła”.