Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Stasiak Daniel – Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj

Wokół Jezusa zebrało się wielu ludzi, więc trudno było się do Niego dostać. Jak zatem przynieść do Jego stóp własnego przyjaciela, który jest sparaliżowany?

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: “Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj”. Łk 5,26

Kubów Marcin – Trwały pokój – ósmy krok… w Drodze do Chrystusa

”Temu, którego umysł jest stały zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.” [Iz 26,3-4]

Podobnie jak z życiem przedstawia się sprawa wzrostu. Jedynie Bóg sprawia, że pączki rozwijają się w kwiaty, a kwiaty przekształcają w owoce. To przez Jego moc ziemia rodzi “najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie”. Mk 4,28. Prorok Ozeasz mówi o Izraelu: “Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak, że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu”. Oz 14,6.7. Jezus uczy: “Przypatrzcie się liliom, jak rosną”. Łk 12,27. Rośliny i kwiaty nie rosną dzięki własnej mocy, trosce czy wysiłkowi, lecz na skutek działania życiodajnej siły pochodzącej od Boga. Dziecko o własnej sile, nawet bardzo tego pragnąc, nie może dodać nic do swego wzrostu. Tak samo duchowego rozwoju nie możemy sobie zapewnić przez własną chęć lub wysiłek. I roślina, i dziecko rozwijają się dzięki siłom czerpanym z otoczenia, służącym do życia, jak powietrze, światło, pożywienie. Czym te dary przyrody są dla zwierząt i roślin, tym Chrystus dla tych, którzy Mu ufają. On jest dla nich “wieczną światłością” (Iz 60,19), “słońcem i tarczą”. Ps 84,12. Jest dla swego ludu jak “deszcz (zstępujący) na trawę i jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię” (Ps 72,6), jest wodą życia i “chlebem Bożym, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. J 6,33. (…) Jezus powiedział: “Trwajcie we mnie”. Słowa te wyrażają odpoczynek, wytrwałość i zaufanie. Ponownie zaprasza: “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11,28. Tę samą myśl wyrażają słowa psalmisty: “Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj”. Ps 37,7. Prorok Izajasz daje nam następujące zapewnienie: “W ciszy i ufności leży wasza siła”. Iz 30,15. Tego odpoczynku nie znajdziemy w bezczynności. Boska obietnica odpoczynku łączy się z wezwaniem do pracy. “Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Mt 11,29.

Pałasiewicz Jakub – Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg jest zły?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki jest charakter Boga? Dlaczego Bóg jest dobry? Czy Bóg jest zły? Czy Bóg stworzył zło? Jaki jest Bóg Biblii? Biblijny Bóg jest dobry!

>> POLECAMY <<

 • Grzegorz Kiełpiński – „Niebiańska rada” – Czy Bóg czyni zło? Dlaczego Biblia przypisuje Bogu złe uczynki? 
  https://www.youtube.com/watch?v=MeLDRSZ7i3Q
 • Morris Lee Venden – Jak Jezus traktował ludzi? 
  Przypatrując się dziełom Jezusa Chrystusa możemy zobaczyć pełny obraz Bożego charakteru. Jak Bóg żył będąc cieślą z Nazaretu? Książka zawiera fabularyzowane historie znane z treści Ewangelii, co pozwala lepiej wczuć się w ich klimat i przekonać się jaki naprawdę jest Bóg.
  E-book i audio book za darmo do pobrania ze strony: 
  http://jezus-nadzieja.pl/index.php/home/pobierz/
 • Morris Lee Venden – Aby poznać Boga, pięć dni refleksji. 
  Książka ta traktuje o zbawieniu, usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i nawiązywaniu relacji z osobistym zbawicielem.
  E-book za darmo:  https://znakiczasu.pl/ebooki-za-darmo/
  Audio book za darmo: https://hearthis.at/wydawnictwo-znaki-czasu/#sets

Zawadzki Piotr – Przyjaciel na czas pandemii

Mamy setki znajomych na mediach społecznościowych, ale ile z nich to przyjaciele? Jakie są oczekiwania od przyjaźni? Dlaczego psy a nie ludzie są symbolem przyjaźni? Jak definiuje Biblia słowo przyjaźń? Czy to możliwe aby sam Bóg mógłby być moim przyjacielem? Poświęć swoje cenne 23 minuty aby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zapraszam. Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Przyjaciel na czas pandemii”. Prz 17,17.

Radosh Mariusz – Apostoł Paweł na kwarantannie

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Apostoł Paweł na kwarantannie”.  Dz 28,30.

Czasem życie robi nam niespodziankę. Z dużej aktywności musimy się nagle zatrzymać. Znajdujemy się w izolacji i wydawałoby się, że przegrywamy. Nic bardziej mylnego. Przyjrzyjmy się ap. Pawłowi.

Romanowski Łukasz – Gdy królowi potrzeba prawdziwej siły

Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Gdy królowi potrzeba prawdziwej siły”.

Modlitwa za dzieci

Jakie jest miejsce dziecka w społeczności wierzących? Czy tylko rodzice ponoszą odpowiedzialność za najmłodszych członków zboru?

Vogt-Goliasz Marek – Czy wierzysz sercem?

Marek Vogt-Goliasz. Tytuł kazania: „Czy wierzysz sercem?”.
W przykazaniu miłości Boga we wszystkich fragmentach biblijnych na pierwszym miejscu pojawia się wezwanie, by miłować z całego serca. Co to znaczy i jak przekłada się na relacje z ukochaną osobą – czy to z Bogiem czy członkiem rodziny.

Zawadzki Piotr – Poziomy dna

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Poziomy dna”.

Zwiedzamy różne miejsca – a czy byłeś już może na dnie? Biblia opisuje dno ludzi, aniołów a nawet Jezusa, który zakosztował degradacji. Czy osiągnięcie dna oznacza koniec wszystkiego? Jakie zatem jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Siciński Andrzej – Wykonało się

Pastor Andrzej Siciński. Tytuł kazania: „Wykonało się. Powrót Chrystusa jako wypełnienie i dokończenie planu zbawienia”.