Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Morozowski Krzysztof – Spirytyzm a cudotwórcza działalność Jezusa

Pastor Krzysztof Morozowski. Tytuł kazania: „Spirytyzm a cudotwórcza działalność Jezusa”. Tekst wprowadzający do kazania z Ap 3,10.

Sołyga Leszek – Tajemnica śmierci

Leszek Sołyga. Tytuł kazania: „Tajemnica śmierci”. Tekst wprowadzający do kazania z Koh 3,19.

Rozważane wersety biblijne: Czytaj więcej…

Niedziński Stanisław – Warunek zbawienia

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Warunek zbawienia”. Tekst wprowadzający do kazania z Ef 2,8-10.

Stasiak Daniel – Owoc Ducha Świętego

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: „Owoc Ducha Świętego”. Tekst wprowadzający do kazania z Gal 5,22-23 “Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.” [BW]

Kosowska Monika – Postanowienia (nie)noworoczne

Monika Kosowska. Tytuł kazania: „Postanowienia (nie)noworoczne”. Tekst wprowadzający do kazania z 1 Tes 5,16-18.

Kosowski Tomasz – Nawrócenie Jakuba

Pastor Tomasz Kosowski. Tytuł kazania: „Nawrócenie Jakuba”. Tekst wprowadzający do kazania z Oz 12,4-5.

Micyk Marek – Niegodni ludzie

Pastor Marek Micyk. Tytuł kazania: „Niegodni ludzie”. Tekst wprowadzający do kazania z 1 Kor 11,27-29.

Jankowski Ryszard – Zwycięstwo nad pokusami

Pastor Ryszard Jankowski. Tytuł kazania: „Zwycięstwo nad pokusami”. Tekst wprowadzający do kazania z Fil 4,13.

Polok Władysław – Getsemane

Pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Getsemane”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 26,27-30.

Morozowski Krzysztof – Chrzest

Pastor Krzysztof Morozowski. Tytuł kazania: „Chrzest”.