Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Radosh Przemysław – Cudowne uzdrowienia Jezusa, cz. 2

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Cudowne uzdrowienia Jezusa, cz. 2”. Tekst wprowadzający do kazania z Iz 29,17-19.

Stasiak Daniel – Obraz Jezusa w Ewangelii Jana

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: „Obraz Jezusa w Ewangelii Jana”. Tekst wprowadzający do kazania z J 20,30-31.

Rakowski Marek – Uszanują Syna mego

Marek Rakowski. Tytuł kazania: „Uszanują Syna mego”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 21,33-37 (przypowieść o dzierżawcach winnicy).

Radosh Mariusz – Jesteś sługą czy przyjacielem?

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Jesteś sługą czy przyjacielem?”. Tekst wprowadzający do kazania z J 15,15.

Radosh Przemysław – Uzdrowieni przez Jezusa

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Uzdrowieni przez Jezusa”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 8,14-17.

Siciński Andrzej – Panorama ostatniego proroctwa

Pastor Andrzej Siciński. Tytuł kazania: „Panorama ostatniego proroctwa”. Tekst wprowadzający do kazania z Ap 14,6-12.

Pastor w genialny sposób wyjaśnia znaczenie trójanielskiego poselstwa z 14 rozdziału księgi Objawienia.

Więcej na ten temat można znaleźć w serii wykładów tutaj: “Poselstwo trzeciego anioła”.

Niedziński Stanisław – Bądź gotowy na spotkanie z Panem

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Bądź gotowy na spotkanie z Panem”. Tekst wprowadzający do kazania z Tt 2,11-14.

Stasiak Daniel – Umiłowałem Was

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: „Umiłowałem was”. Tekst wprowadzający do kazania z Ml 2,2.

Kosowski Tomasz – Cena uczniostwa

Pastor Tomasz Kosowski. Tytuł kazania: „Cena uczniostwa”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 8,23-27.

Zawadzki Piotr – Cudze chwalimy – swego nie znamy

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Cudze chwalimy – swego nie znamy”. Tekst wprowadzający do kazania z Oz 11,3-4.