Archiwum

Posty z kategorii Kazania wideo

Morozowski Krzysztof – Chrzest

Pastor Krzysztof Morozowski. Tytuł kazania: „Chrzest”.

Barna Grażyna – Immanuel

Grażyna Barna. Tytuł kazania „Immanuel”.

Nowakowski Tadeusz – Przyjaźń z Bogiem

Tadeusz Nowakowski. Tytuł kazania: „Przyjaźń z Bogiem”.

Radosh Mariusz – Reformacja i jej skutki

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Reformacja i jej skutki”. Tekst wprowadzający do kazania z Mk 7,9.

Radosh Przemysław – Cudowne uzdrowienia Jezusa, cz. 2

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Cudowne uzdrowienia Jezusa, cz. 2”. Tekst wprowadzający do kazania z Iz 29,17-19.

Stasiak Daniel – Obraz Jezusa w Ewangelii Jana

Pastor Daniel Stasiak. Tytuł kazania: „Obraz Jezusa w Ewangelii Jana”. Tekst wprowadzający do kazania z J 20,30-31.

Rakowski Marek – Uszanują Syna mego

Marek Rakowski. Tytuł kazania: „Uszanują Syna mego”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 21,33-37 (przypowieść o dzierżawcach winnicy).

Radosh Mariusz – Jesteś sługą czy przyjacielem?

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Jesteś sługą czy przyjacielem?”. Tekst wprowadzający do kazania z J 15,15.

Radosh Przemysław – Uzdrowieni przez Jezusa

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Uzdrowieni przez Jezusa”. Tekst wprowadzający do kazania z Mt 8,14-17.

Siciński Andrzej – Panorama ostatniego proroctwa

Pastor Andrzej Siciński. Tytuł kazania: „Panorama ostatniego proroctwa”. Tekst wprowadzający do kazania z Ap 14,6-12.

Pastor w genialny sposób wyjaśnia znaczenie trójanielskiego poselstwa z 14 rozdziału księgi Objawienia.

Więcej na ten temat można znaleźć w serii wykładów tutaj: “Poselstwo trzeciego anioła”.

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła