Archiwum

Posty z kategorii Wykłady

Jak powitać Mesjasza

Nagranie wykładu pastora Piotra Zawadzkiego pt. “Jak powitać Mesjasza”. Wykład odbył się dnia 28 listopada 2015 roku w Poznaniu.

Niezwykłe nauki Jezusa Chrystusa

Seria wykładów pt. „Niezwykłe nauki Jezusa Chrystusa”.

  1. O spotkaniu z Jezusem
  2. Pośrednik
  3. Prawdziwe szczęście
  4. Wolność i pewność
  5. Prawdziwa wolność

 
Playlista z wykładami:

Boża metoda przemiany człowieka

Agata Radosh – Boża metoda przemiany człowieka. Wykład zarejestrowany 20.09.2015 podczas Ogólnopolskiego Misyjnego Zjazdu Młodzieżowego w Opolu, który odbył się pod hasłem “Wysokie standardy chrześcijańskie”.

Poselstwo trzeciego anioła – Reforma zdrowia

Zapraszamy do wysłuchania szóstego (ostatniego) z cyklu wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa.

Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów, w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Poselstwo trzeciego anioła – Duchowy człowiek

Zapraszamy do wysłuchania piątego z cyklu kilku wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa.

Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów, w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Biblia a dieta – czyli jak było na początku

Biblia a dieta – czyli jak było na początku. Kazanie z Londonderry/Derry

Zapraszamy do słuchania kazania Agaty Radosh, które zostało wygłoszone w czasie nabożeństwa dnia 21 lutego 2015 roku w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Londonderry/Derry w Irlandii Północnej.

Świat został stworzony przez Boga z nicości. W szóstym dniu tygodnia stwarzania uczyniony został człowiek, któremu Bóg – Stworzyciel wskazał na pokarm jaki ma spożywać: „Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! (Rdz 1,29). W pewnym momencie historii świata Bóg jednak zezwolił na jedzenie mięsa. Co wpłynęło na taką decyzję? Czy Bóg dał przyzwolenie na jedzenie każdego rodzaju mięsa? Czy w XXI wieku życie człowieka zależne jest od konsumpcji mięsa? Czego dziś Bóg oczekuje od swojego ludu? Dlaczego reforma sposobu odżywiania jest istotnym czynnikiem w przygotowaniu na powrót Jezusa Chrystusa?

Poselstwo trzeciego anioła – przygotowani na przyjęcie fałszywego Chrystusa

Zapraszamy do wysłuchania czwartego z cyklu kilku wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa.

Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów, w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Poselstwo trzeciego anioła – Rola Zakonu w dziele usprawiedliwienia przez wiarę

Zapraszamy do wysłuchania trzeciego z cyklu kilku wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa. Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów, w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Poselstwo trzeciego anioła – Moc poselstwa trzeciego anioła – późny deszcz

Zapraszamy do wysłuchania drugiego z cyklu kilku wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa. Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów, w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Poselstwo trzeciego anioła – Doniosłość i treść poselstwa trzeciego anioła

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego z cyklu kilku wykładów poświęconych poselstwu trzeciego anioła, nazywanego inaczej poselstwem sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa. Wykłady nagrywane są przede wszystkim z myślą o adwentystach dnia siódmego oraz tych wszystkich, którzy rozumieją myśl adwentową, zgłębiają to poselstwo i mają świadomość powagi czasów w których przyszło nam żyć. Jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Obj. 14,9-12). Kolejne sprawozdanie (Obj.14.14-15) opisuje już Chrystusa z sierpem w ręku, powracającego, aby dokonać „żniwa” ziemi.

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła