Blog

Zasady wiary

27 marca 2015 • przez • w O nas, Różne

Dwadzieścia osiem zasad wiary

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Wybierz z playlisty:

 1. Pismo Święte
 2. Trójca
 3. Ojciec
 4. Syn
 5. Duch Święty
 6. Stworzenie
 7. Natura człowieka
 8. Wielki bój
 9. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
 10. Doświadczenie zbawienia
 11. Wzrastanie w Chrystusie
 12. Kościół
 13. Ostatek i jego misja
 14. Jedność ciała Chrystusowego
 15. Chrzest
 16. Wieczerza Pańska
 17. Dary duchowe i posługiwanie
 18. Dar proroctwa
 19. Prawo Boże
 20. Sobota
 21. Szafarstwo
 22. Chrześcijańskie zachowanie
 23. Małżeństwo i rodzina
 24. Służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni
 25. Powtórne przyjście Chrystusa
 26. Śmierć i zmartwychwstanie
 27. Milenium i koniec grzechu
 28. Nowa ziemia

 

Więcej informacji: Zasady wiary na stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens