Archiwum

Posty z kategorii Goście Mariusza

Poselstwo trzech aniołów dzisiaj – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Co to znaczy czcić Boga – Stwórcę Nieba i Ziemi? Czy dotyczy to tylko przestrzegania przykazań, a szczególnie przestrzegania szabatu? Co apostoł Jan miał na myśli, mówiąc: „Upadł, upadł Babilon”? Tradycyjne dzielenie się informacjami o ewangelii, pozbawione duchowego, szczerego pokazywania miłości Bożej, przyczynia się do formowania bezdusznej religijności. Podyskutujemy o duchowym znaczeniu i zastosowaniu trójanielskiego poselstwa w dzisiejszej rzeczywistości.

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) był pastorem i dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania.. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem wielu artykułów naukowych i innych publikacji. #goscieMariusza #adwentyscipoznan

Trójca w adwentyzmie – wczoraj i dziś – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Czasem słychać wezwanie, aby wrócić do przekonań pionierów adwentyzmu. Temat Trójcy jest jednym z takich zagadnień, tym bardziej, że przez lata zmieniało się zrozumienie relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy to źle, że obecne przekonanie jest inne od tego, które było na początku ruchu adwentowego? Jak zmieniały się poglądy Ellen White na ten temat? Czy mamy oczekiwać kolejnych zmian?

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) był pastorem i dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem wielu artykułów naukowych i innych publikacji.

Czy Kościół zna odpowiedź na każde pytanie? – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Czy oparcie naszej wiary na Biblii oznacza, że musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania? Może są sytuacje, w których powinniśmy pokornie przyznać – „nie wiem”? W denominacji takiej jak nasza, która kładzie nacisk na mocną wiarę w długą listę prawd biblijnych, zadawanie trudnych pytań może być niemile widziane, a nawet postrzegane jako zaprzeczenie i utrata wiary. Ale zmaganie się z trudnymi pytaniami ma zasadnicze znaczenie dla solidnego chrześcijańskiego doświadczenia. Jak więc możemy rozwiązać istniejący paradoks między wiarą a wątpliwościami?

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz wielu artykułów w czasopismach. #goscieMariusza #adwentyscipoznan

Adwentyzm w krajach muzułmańskich – Rick McEdward – #goscieMariusza

Wydział MENA Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego obejmuje muzułmańskie kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Na obszarze zamieszkałym przez 550 mln mieszkańców adwentystów jest niecałe 6 tysięcy, czyli tylu co w Polsce (wg stanu na lipiec 2021). To oznacza, że jeden adwentysta przypada na 97 tysięcy mieszkańców! Czy jesteśmy w stanie dotrzeć z Ewangelią do muzułmanów? Porozmawiamy o wyzwaniach i możliwościach głoszenia Dobrej Nowiny dla mieszkańców tego rejonu świata.

Rick McEdward jest przewodniczącym MENA – Wydziału Biskiego Wschodu i Pólnocnej Afryki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pochodzi z USA. Przez ponad 30 lat pracował jako pastor, misjonarz i administrator w USA, na Sri Lance, na Filipinach i w Libanie. Żonaty z Marcia, ma dwoje dzieci i jednego wnuka.

#goscieMariusza
#adwentysciPoznan

Etapy wiary – dr Jon Paulien – #goscieMariusza

Przyjrzymy się procesowi zmian, jakiemu podlega nasza wiara. Wiara jest dynamiczna, przechodzi przez pewne etapy, których nie da się uniknąć. Niezwykły wykład, który pomoże każdemu wierzącemu lepiej zrozumieć przemiany, jakim podlegamy. Znajdziemy odpowiedzi i pokrzepienie, lecz także większą świadomość naszego duchowego rozwoju.

Dr Jon Paulien jest adwentystycznym teologiem. Rozpoczął pracę jako pastor w Nowym Jorku, a następnie poświęcił się karierze naukowej. Przez ponad 20 lat był profesorem Interpretacji Nowego Testamentu na Andrews University. Od 2007 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Religii na Uniwersytecie Loma Linda. Jest autorem wielu poczytnych książek. Znany jest z intelektualnej przenikliwości podchodzenia do zagadnień religijnych. Jeden z jego cytatów: „Choć to, w co wierzysz, może mieć niewielki wpływ na to, jak żyjesz, to jednak to, jak żyjesz, ma ogromny wpływ na to, w co wierzysz.”

#goscieMariusza

Adwentyści w Chinach – dr Daniel Jiao – #goscieMariusza

Niezwykłe spotkanie z przewodniczącym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chinach. Wielki kraj, wielkie wyzwania, wielka misja dla największej populacji na świecie. Pastor Daniel przedstawi niezwykłą historię swojego ojca oraz podzieli się inspirującymi historiami nawróceń.

Pastor Daniel Jiao jest przewodniczącym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chinach. Ma stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Andrews w USA. Wcześniej piastował różne funkcje w departamentach kościoła oraz w adwentystycznym radiu (AWR). Opublikował ponad 300 artykułów w czasopismach religijnych. W czasie wolnym uprawia jogging, biega w maratonach oraz spędza czas z żoną i dziećmi.

#goscieMariusza
#AdwentysciPoznan

Dlaczego odchodzą z Kościoła? – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

W każdej denominacji obserwujemy odwrót młodych ludzi od Kościoła. Czy to musi oznaczać, że odchodzą od Boga? Co jest powodem ich odejść? Czy to dotyczy także Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? Czy powinniśmy obniżyć, a może podwyższyć standardy? Polska podąża drogą, którą wcześniej przeszła Australia. Mówca opowie, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego doświadczenia.

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) był pastorem i dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz wielu artykułów w czasopismach.

#gosciemariusza
#adwentyscipoznan

Mieszkanie razem przed ślubem – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Czasy się zmieniają, to co jeszcze kilkanaście lat temu wywoływało dezaprobatę, stało się niemal standardem. Młodzi ludzie przed ślubem mieszkają razem, choć pochodzą z domów o konserwatywnych poglądach. Jak ma się to do zasad biblijnych? Czy pomimo wszystko Bóg to akceptuje, podobnie jak zaakceptował w przeszłości wielożeństwo Dawida? Zatem walczyć z tym trendem, czy zaakceptować?

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz 25 artykułów w czasopismach.

#goscieMariusza
#adwentyscipoznan

Czy chrześcijanin może używać broni? – dr Frank Hasel – #goscieMariusza

Czy chrześcijanin może używać broni? W sytuacji wojny za naszą granicą temat użycia broni staje się jak najbardziej aktualny. Pozwolić zabić siebie lub swoich bliskich, czy mimo wszystko się bronić? Dr Frank, jako wnuk żołnierza niemieckiego, który postanowił na froncie nie używać broni, spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.

O mówcy Dr Frank M. Hasel jest teologiem, autorem publikacji oraz zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych (BRI) przy Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego. Uwielbia odkrywać ogromne bogactwa Biblii i wierzy, że nauki biblijne promują rozkwit człowieka i wzmacniają każdy aspekt życia. Wydana w Polsce książka „Nieugięty w armii Hitlera” opowiada niesamowitą, prawdziwą historię jego dziadka podczas II wojny światowej. (https://sklep.znakiczasu.pl/literatur….

#adwentyscipoznan
#goscieMariusza

Przemoc seksualna w małżeństwie – dr Leslie Ackie – #goscieMariusza

24 czerwca 2022 r., godz. 20:00

Czym jest przemoc seksualna w małżeństwie? Co to jest gwałt małżeński? Czy ma długotrwały i traumatyczny wpływ na ofiarę? Co Kościół może zrobić, aby zmienić kulturę, która pozwala na takie nadużycia?

O mówcy dr Leslie Ackie – pastor, Dyrektor ds. Rodziny i Dzieci w Unii Brytyjskiej. Pracuje w duszpasterstwie od dwudziestu siedmiu lat. Zajmuje się relacjami w związkach, prowadzi poradnictwo dla narzeczonych oraz dla par w kryzysie. Jest również autoryzowanym trenerem organizacji przedmałżeńskiej Prepare Enrich.

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens