Archiwum

Posty z kategorii Książki

Niesamowita moc modlitwy

To niezwykła opowieść o rzeczach, które mogą wydarzyć się w życiu każdego z nas, jeśli tylko na to pozwolimy.  Sięganie po niemożliwe, może stać się udziałem zwykłego człowieka. A nie ma większego sposobu na obecność cudów i Bożego działania w życiu chrześcijanina (i nie tylko) jak modlitwa.

Autor dzieli się własnymi doświadczeniami modlitwy, która w spektakularny sposób zmieniła jego życie. Opowiada historie z własnego życia, historie najbliższych osób, przyjaciół i znajomych, którzy doświadczyli wspaniałej mocy modlitwy.

Czytaj więcej…

Wielki bój

wielki-boj

wielki-bojWielki bój

Ellen G. White

„Wielki bój” to książka nieprzeciętna. Już od czasu jej pierwszego wydania budziła duże zainteresowanie, ale też niemałe kontrowersje. Ukazując genezę odwiecznego konfliktu między dobrem a złem, wyjaśnia przyczyny upadku wielu imperiów. Autorka w sposób bezkompromisowy przytacza z dziejów chrześcijaństwa przykłady manipulacji sumieniami ludzi i wykorzystywania ich niewiedzy.

Przeczytaj lub posłuchaj fragmentu książki na oficjalnej stronie www.wielkiboj.pl

Obiecująca przyszłość

Obiecująca przyszłość

Obiecująca przyszłośćDavid Marshall

Obiecująca przyszłość

Dokąd zmierzamy? Kryzys finansowy, szerząca się korupcja, zamachy, epidemie, katastrofy, globalne ocieplenie, niepewność jutra… Tempo zachodzących zmian jest przerażające. Jak to się skończy? Czy ktoś to wie?

Czytaj więcej…

#32 Co mówił Jezus o niebie na ziemi

Co mówił Jezus o…
niebie na ziemi

Pewien starszy człowiek znajdujący się w więzieniu miał sen. Śniło mu się cudowne miasto – Nowe Jeruzalem. Widział tych, którzy wchodzą przez jego i bramy. Oto jego sen, „Nagle bramy rozwarty się ’ na przyjęcie przybyszów. Spojrzałem w tamtą stronę i zobaczyłem, ze miasto całe błyszczało silniej niż słońce. Ujrzałem tłumy z wieńcami na skroniach, z palmami i złotymi harfami w ręku. Wśród nich byli i tacy, którzy mieli skrzydła. Lecieli ponad tłumami wołając i śpiewając: „Światy, święty jest ! Pan”. Potem wrota zamknęły się. Kiedy to wszystko oglądałem, zapragnąłem znaleźć się wśród nich w tym mieście”. Czytaj więcej…

#31 Co mówił Jezus o nadchodzącym tysiącleciu

Co mówił Jezus o…
nadchodzącym tysiącleciu

W proroctwie o tysiącleciu Zbawiciel przenosi nas jakby w przyszłość, cofając ją i zatrzymując w locie, abyśmy mogli dojrzeć Jego państwo tysiącletnie. Słowo „tysiąclecie” – „milenium” pochodzi od dwu stów łacińskich: „mille” (tysiąc) i „annus” (rok). W umysłach wielu ludzi okres ten rysuje się jako okres ogólnego pokoju i dobrobytu, natomiast Pismo Święte objawia ten okres jako czas królowania z Chrystusem ludu Bożego (patrz: Obj. 20,4). Jedni uważają, że okres ten będzie cechowało tysiąc lat pokoju i głoszenia Ewangelii, drudzy mówiąc o królowaniu Chrystusa twierdzą, że świat będzie stawał się coraz lepszy, Kościół będzie wzrastał i umacniał się, aż duchowe królestwo Chrystusowe obejmie całą ziemię, a wszyscy ludzie korzystać będą z jego błogosławieństw. Czytaj więcej…

#30 Co mówił Jezus o niepokutującym świecie

Co mówił Jezus o…
niepokutującym świecie

Nadchodzi czas, kiedy coraz więcej ludzi bądź waha się, czy żałować za grzechy, bądź zdecydowanie odrzuca skruchę, bądź też udaje, że żałuje. Ludzie, którzy odrzucą od siebie łaskę Boża, zbiorą żniwo i plon swego życia… Prorok Izajasz mówi: „Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą” (Izaj. 3,11). Czytaj więcej…

#29 Co mówił Jezus o aniele z otwartą księgą

Co mówił Jezus o…
aniele z otwartą księgą

Z postaci Jezusa, jak możemy sobie wyobrazić, emanowała niezwykła moc i godność, Moc ta uśmierzała wzburzone wody i wprowadzała nieziemski pokój tam, gdzie tylko Jezus pojawił się. Abel, Noe, Abraham i wszyscy patriarchowie w Nim widzieli cel swego pielgrzymowania i do Niego zwracali się w swych modlitwach. Na Jego rozkaz Mojżesz polecił zbudować świątynię – symbol Jego obecności wśród ludzi i zbawczego działania. Potem powstała, również na rozkaz Chrystusa, świątynia, której budową kierował Salomon. Czytamy: „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (2 Mojż. 25,8). W tej świątyni składano ofiary i odbywały się uroczystości i ceremonie religijne, które byty cieniem wskazującym na Chrystusa. Czytaj więcej…

#28 Co mówił Jezus o pieczęci i znakach ostatnich dni

Co mówił Jezus o…
pieczęci i znakach ostatnich dni

Dla nas, ludzi żyjących w dniach ostatecznych, jest czymś niezmiernie ważnym zrozumienie nauk Biblii, dotyczących pieczęci Bożej i piętna bestii. Czytamy najpierw o pieczęci Bożej:

„Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiat wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Obj. 7,1-3).

Czytaj więcej…

#27 Co mówił Jezus o kościele cierpiącym i triumfującym

Co mówił Jezus o…
kościele cierpiącym i triumfującym

Z całą pewnością w każdym stuleciu rozlegał się krzyk, a zarazem błaganie: „Światła, więcej światłą!” Ludzie są tylko ludźmi – błądzą, dlatego potrzebują więcej światła. Dlaczego więc nie wszyscy chcą przyjąć, że Jezus jest tym światłem zawsze i wszędzie, że nie skąpi go nigdy nikomu? Jezus, był, jest i będzie światłem świata. Czytaj więcej…

#26 Co mówił Jezus o siedmiu zborach

Co mówił Jezus o…
siedmiu zborach

Kościół Chrystusowy jest najlepszym schronieniem, które nigdy nie zawiedzie. Chrystus stwierdził też, że będzie on schronieniem do końca, i „bramy piekielne nie przemogą go” (Mat. 16,18). W listach do „siedmiu zborów” (Obj. rozdz. 1-3) Jezus przedstawił Janowi historię chrześcijaństwa od wniebowstąpienia Chrystusa aż do Jego przyszłego powrotu na obłokach niebieskich. Jest to najzupełniej jasne, że taka treść kryje się właśnie pod tym symbolem „siedmiu zborów.

Czytaj więcej…

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens