Archiwum

Posty z kategorii Informacje

10 dni modlitwy 2023

Powrót do Ołtarza – Czas i miejsce dla Boga

4-14 stycznia 2023, godz. 19:00

Dołącz do nas na spotkaniu online na platformie Google Meet: https://tu.adwentysci.org/10dnimodlitwy

Okólnik i materiały do studium: https://zaufanie.pl/2022/12/10-dni-modlitw-powrot-do-oltarza-czas-i-miejsce-dla-boga/

Nabożeństwa internetowe

Zapraszamy na bogate w możliwości uczestnictwa transmisje online nabożeństw i kazań.

W soboty o godz. 11:20 zapraszamy na kolejne kazanie na żywo, które można wysłuchać na naszym kanale.

Jeżeli możesz, to przyjdź i uczestnicz w nabożeństwie na żywo wraz z nami!


Nabożeństwa internetowe transmitowane ze zborów:

Ważne zmiany ze względu na Covid-19

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw covid-19 zostały podjęte następujące kroki do odwołania;

 • W zaistniałej sytuacji zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach w formie internetowej. Informacje: tutaj.
 • Liczba osób będących na sobotnim nabożeństwie w poznańskim zborze (w czerwonej strefie) nie może przekraczać 28 osób. Aktualizacja: 13 osób.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w nabożeństwie na ul. Zeylanda 11 w Poznaniu proszę kierować (SMS lub telefonicznie) do pastora P. Zawadzkiego 606 148 413.
 • Nabożeństwo nadal ma formę skróconą i trwa od godz. 9.30 do 11.30.
 • Nadal obowiązuje dystans społeczny oraz zakrywanie ust i nosa.
 • Grupa ukraińska ma swoje spotkanie po południu w ustalonej przez siebie godzinie.
 • Jeśli ta informacja dotarła do ciebie, to przekaż ją dalej do tych osób które nie zasięgają informacji ze strony zboru www.poznan.adwentysci.org lub WhatsAppa.

UCZESTNICZĄCY W NABOŻEŃSTWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Parkowanie

Od 4 lipca 2020 r. ul. Zeylanda znajduje się Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce.

W soboty bezpłatne parkowanie jest możliwe w SPP Łazarz (kolor zielony na mapie) – ul. Grunwaldzka, Święcickiego, Śniadeckich.

Cena parkowania na ul. Zeylanda (pn-pt 8-20, sobota 8-18):

https://zdm.poznan.pl/pl/oznakowanie-strefy-uproszczony-cennik-i-godziny-dzialania-od-01-06-2020

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce:

 • za pierwszą godzinę: 5,00 zł
 • za drugą godzinę: 6,00 zł
 • za trzecią godzinę: 6,90 zł
 • za czwartą i każdą następną godzinę: 5,00 zł

 

Najbliższy parking parking buforowy jest pod Rondem Kaponiera:
https://zdm.poznan.pl/pl/parkingi-buforowe-i-wolne-miejsca
https://www.poznan.pl/mim/plan/plan.html?mtype=pub_transport
Cena za każdą godzinę to 3 zł.

Można się ratować również spacerem z/do Avenidy – 3h gratis:
https://www.avenidapoznan.com/o-centrum/wskazowkiparking/parking/

Informacja na temat zasad bezpieczeństwa

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 1

100 Dni Modlitwy — Tydzień 9 — 22 maja 2020


„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Ps 139,23-24).

Przed laty, kiedy rozpoczynałem służbę pastorską, zostałem zaproszony do przeprowadzenia spotkań poświęconych duchowemu ożywieniu w chrześcijańskiej szkole podstawowej. W ciągu tego tygodnia dowiedziałem się, że dwaj nauczyciele w tej szkole są ze sobą silnie skłóceni. Ich negatywne wzajemne postawy regularnie psuły atmosferę podczas rad nauczycielskich. Kiedy jeden coś proponował, drugi był natychmiast przeciwny. Wyczuwało się silne napięcie między nimi. Było jasne, że się nie lubią.

Pod koniec tygodnia przemawiałem na temat wielkiej wstawienniczej modlitwy Chrystusa zapisanej w J 17. Jezus przygotowywał się do odejścia i niebawem miał pozostawić swoich uczniów. Zbliżało się wydanie Go i ukrzyżowanie. Potem miał zmartwychwstać i wrócić do Ojca. Jego gorliwa modlitwa odzwierciedla to, co leżało Mu na sercu. Świadczy o tym, o czym myślał na krótko przed swoją śmiercią na krzyżu. Zbawiciel troszczył się o jedność Jego Kościoła. Modlił się: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21). Chrystus pragnął, by ustały niezgoda, zazdrość, dążenie do władzy i konflikty wśród Jego uczniów. Modlił się, by ich jedność wbrew dzielącym ich różnicom świadczyła światu o mocy Jego miłości.

Kiedy mówiłem uczniom i nauczycielom o tym pragnieniu Jezusa, stało się coś niezwykłego. Ostatniego wieczora tego tygodnia zaplanowaliśmy umywanie nóg i wieczerzę Pańską. Duch Święty działał z mocą. Bóg poruszał serca. Dwaj nauczyciele skłóceni ze sobą uklękli kolejno i umyli sobie nawzajem stopy. Duch Święty przełamał bariery. Uścisnęli się, wyznali sobie nawzajem winy i modlili się razem.

Uczniowie Jezusa doświadczyli podobnej błogiej skruchy i pokory podczas dziesięciu dni modlitwy w sali na piętrze poprzedzających dzień Pięćdziesiątnicy. W tych dniach uczniowie wyznali swoje drobne wzajemne uprzedzenia. Wyrazili skruchę z powodu zawiści i pychy. Ich serca zostały napełnione miłością do Chrystusa i podporządkowali się Mu zupełnie. Jakże żałowali, że nie postępowali tak w ciągu minionych trzech i pół roku!

Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego? Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by cofnąć się w czasie i naprawić swoje błędy?

Kiedy widzimy miłość i dobroć Boga o sprawiedliwość Jego charakteru, wówczas uznajemy naszą słabość, niedociągnięcia i grzechy. W jasnym świetle Jego bezwarunkowej miłości i doskonałości nasze serca zostają upokorzone. Zostajemy poprowadzeni do szczerego wyznania win i skruchy. Prosimy Boga o zbawienie i sprawiedliwość, które tylko On może nam dać. Kiedy zostajemy przejęci Jego świętością, wołamy wraz z prorokiem Izajaszem: „Biada mi! Zginąłem!” (Iz 6,5). Badanie siebie nie zawsze jest miłym doświadczeniem, ale jest absolutnie konieczne. Badając nasze serca, pytamy Boga: „Czy jest we mnie coś, co nie jest zgodne z Twoją wolą?”. Modlimy się: „Panie, objaw mi te moje postawy, które czynią mnie niepodobnym do Jezusa”.

Bożym celem w tym procesie jest prowadzenie nas do bliższej więzi z Nim. On nie chce, byśmy tkwili w poczuciu winy, pełni wyrzutów sumienia z powodu grzesznej przeszłości. Jego celem jest prowadzenie nas „drogą odwieczną”. Choć dobrze jest uczciwie przyjrzeć się swojemu duchowemu życiu, niezdrowo jest wciąż rozpamiętywać błędy przeszłości. Rozmyślanie o naszych pomyłkach i ciągłe skupianie uwagi na tym, co zrobiliśmy złego, może nas jedynie zniechęcić i przygnębić.

Zawsze pamiętaj, że nasz Pan jest potężniejszy niż nasze błędy i większy niż nasze zaniedbania i porażki. Z pewnością powinniśmy rzetelnie poznać nasz rzeczywisty stan, ale jeszcze ważniejsze jest, byśmy poznali łaskę Bożą. Zrozumienie naszych słabości przygotowuje nas do przyjęcia Jego siły. Zrozumienie naszej grzeszności przygotowuje nas do przyjęcia Jego sprawiedliwości. Zrozumienie naszej niewiedzy przygotowuje nas do przyjęcia Jego mądrości. Celem przekonującego wpływu Ducha Świętego jest prowadzenie nas do Jezusa. Kiedy dostrzegamy nasze grzechy i błędy dzięki procesowi badania serca, możemy dziękować Bogu, że Duch Święty prowadzi nas bliżej do Jezusa, a w wyniku tego także bliżej do siebie nawzajem. Przekonująca moc Ducha Świętego przygotowuje nas na przyjęcie pełni Ducha Świętego w mocy późnego deszczu. Ale zanim Bóg nas odrodzi, musi nas skruszyć. Zanim nas uzdrowi, musi nas oczyścić. Zanim obejmie w panowanie nasze serce, musi z niego usunąć egoizm.

Mark Finley

[Autor jest asystentem przewodniczącego Generalnej Konferencji].

Czytaj więcej…

Tymczasowo zawieszone nabożeństwa w związku z COVID-19

W związku z zataczającą coraz szersze kręgi epidemią COVID-19 dla bezpieczeństwa członków naszego zboru oraz gości, rada zboru podjęła decyzję o odwołaniu najbliższych nabożeństw. Zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w nabożeństwach internetowych jak te transmitowane przez naszych braci w:

 

Szkoła sobotnia:

 

Archiwum kazań wygłoszonych w zborze poznańskim: archiwum wideo z kazaniami z Poznania

Pamiętajmy o modlitwie i o tym, aby pozostać wsparciem dla tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy w tych trudnych dniach, jednocześnie mając na uwadze zdrowie nasze i naszych bliskich.

Przeczytaj również apel Zarządu Kościoła: https://adwent.pl/koronawirus-apel-do-wiernych/

Bieżące informacje ze zboru poznańskiego również na fb:
https://www.facebook.com/AdwentysciPoznan/

Noc Muzeów – Tajemnice Starożytnego Tabernakulum

Wystawa „Tajemnice Starożytnego Tabernakulum” powraca w roku 2019!

W 2019 roku, znów będzie można skorzystać z wyjątkowej okazji poznania tajemnic starożytnej świątyni, w ramach akcji „Noc Muzeów”.

Noc Muzeów 2019

WYSTAWA i WYKŁAD
TAJEMNICE STAROŻYTNEGO TABERNAKULUM
Odkryj symbole z przeszłości, mające znaczenie w teraźniejszości.

gdzie:      Zeylanda 11 w Poznaniu, poziom +1
kiedy:      sobota 18 maja 2019r.  od 18:30 do 22:30
MULTISENSORYCZNA WYSTAWA NARRACYJNA – poświęcona zagadkom, historii i symbolice starożytnej świątyni izraelskiej oraz związanych ze nią świąt żydowskich.
Wyrusz na poszukiwanie powiązań między światem judaizmu sprzed naszej ery, a współczesnym chrześcijaństwem. Znajdź odpowiedź na pytanie, czy świątynia ma dla nas obecnie jakiekolwiek znaczenie?
Wystawę można zwiedzać z przewodnikiem – wejścia co pół godziny od 18.30 do 22.00
Wystawie towarzyszą równolegle:
 • Specjalny program dla dzieci w różnym wieku
 • Wykłady Bernarda Koziroga – historyka, teologa, wykładowcy i pasjonata podróżnika, który wielokrotnie odwiedzał miejsca związane z tematyką wystawy; Wykłady będą się rozpoczynały o 19:00 i o 20:00
 • Film wizualizujący świątynię – w godzinach od 21:00 do 22:00
Samą wystawę będzie można również zwiedzić z przewodnikiem od niedzieli 19.05. do czwartku 23.05. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. tel.: 606 148 413. Zapraszamy też grupy szkolne.

 

Zobacz, jak wyglądała wystawa rok temu:

Zapraszamy ponownie!

Zjazd młodzieży

Drodzy przyjaciele!

W wielu miejscach robiliśmy już coś ,,Od Nowa”, ale nigdzie chyba to hasło nie było tak trafne, jak w Poznaniu. W końcu dobrych parę lat minęło, odkąd ostatni raz jedliśmy rogale na poznańskim zjeździe. Pastor Micah Campbell przyleci do nas z Anglii, aby mówić o odnowie w kontekście naszego codziennego – chrześcijańskiego – życia.

Mówca: Micah Campbell

Termin: 09-11.11.2018

Miejsce: I Liceum im. Karola Marcinkowskiego, ul. Bukowska 16

Po co przyjechać:

 • praktyczne wykłady i jeszcze praktyczniejsze warsztaty (których do wyboru będzie aż 6),
 • spotkanie z przyjaciółmi i integracja
 • spacer po Poznaniu,
 • kawiarenka, czyli rogale marcińskie, domowe ciasta i burgery,
 • dla chętnych wieczór filmowy, planszówki i niedziela na sportowo.

 

Rejestracja: Formularz online

 • Do 31 października opłata zjazdowa wynosi 60zł, po tym terminie 80zł.
 • Pełne wyżywienie w cenie.
 • Ostateczny termin dokonywania wpłat – 6 listopada. Dane do przelewu otrzymacie po rejestracji.
 • Pierwsze 150 osób oprócz identyfikatora otrzyma słusznej jakości worek zjazdowy!

Do zobaczenia w Poznaniu!

Diecezjalny kierownik młodzieży

Tytus Gudzowski

NOC ŚWIĄTYŃ – POZNAŃ – 22 września 2018

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP Zbór w Poznaniu bierze w tym roku udział w Nocy Świątyń po raz pierwszy.

Zapraszamy już w piątek 21.09. w godzinach od 18:45 – 20:00   na program zatytułowany   „I nastał wieczór …”
W piątek o zachodzie słońca adwentyści dnia siódmego wytracają tempo dnia codziennego i przestawiają się na tryb odpoczynku i świętowania. Zapraszamy na jeden z takich piątkowych wieczorów. W programie: krótki filmik, wspólny śpiew, czytanie Słowa Bożego, dzielenie się doświadczeniami i dziękczynienie.

Następnie w sobotę 22.09., w godz. 9:30 – 12:00 zapraszamy na wspólne nabożeństwo.
Nabożeństwo składa się z dwóch części: pierwsza przed 11:00, to głównie wspólne studiowanie Słowa Bożego w grupach (są też grupy ukraińska i anglojęzyczna).
Druga część nabożeństwa, po 11:00 to głównie kazanie Słowa Bożego.

Natomiast program Nocy Świątyń pt. POZNAJMY SIĘ rozpoczyna się w sobotę o godz. 18:00

18:00-21:00  Wystawa o świątyni izraelskiej.
Z okazji Nocy Świątyń postanowiliśmy udostępnić do indywidualnego zwiedzania część ekspozycji, którą w całości prezentowaliśmy w czasie tegorocznej Nocy Muzeów.

 • 18:00-19:00 Minikoncert uwielbieniowy.
 • 19:00-19:15 Kim jesteśmy? Prezentacja o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.
 • 19:15-19:45 Prezentacje przedstawiające główne elementy nabożeństw sobotnich.
 • 19:45-20:15 Zagadki biblijne. Konkurs z nagrodami.
 • 20:15-20:30 Prezentacje: Korespondencyjna Szkoła Biblijna, Nadzieja.tv, Hope Chanel Polska
 • 20:30-21:00 Poznajmy się bliżej. Czas na indywidualne rozmowy i zadawanie pytań.

Więcej informacji: www.nocswiatyn.pl

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens