Archiwum

Posty z kategorii Aktualności

Apokalipsa TERAZ!

Wojny i wieści wojenne. Wcześniej globalna pandemia. Kryzys ekonomiczny. Kraje walczące ze sobą lub przygotowujące się do konfliktu na szeroką skalę. W sobotę, 17 lutego 2024 rozpoczynamy epicką serię biblijnych historii prezentowaną przez Douga Batchelora. Każda sobota i niedziela, godz. 18:00 na kanale YT Adwentyści Poznań.

Zagłębisz się w karty Słowa Bożego, aby uzyskać jasne, godne zaufania, logiczne odpowiedzi na najpilniejsze pytania dotyczące życia, proroctw i dni ostatnich, w których – jak wierzymy – właśnie żyjemy. Nie tylko uzyskasz zmieniający życie wgląd w to, co przyniesie przyszłość, ale także zdobędziesz praktyczne narzędzia, których potrzebujesz, aby cieszyć się powodzeniem tu i teraz! Ta seria jest przeznaczona dla każdego odbiorcy i przedstawia proroctwa biblijne w pełen nadziei, ujmujący i przekonujący sposób. Jest nadzieja. Jedna nadzieja w Jezusie Chrystusie! ZAPRASZAMY! Emisja z polskimi planszami, napisami i polskim (realnym) lektorem.

Czytaj więcej…

Adwentyzm w krajach muzułmańskich – Rick McEdward – #goscieMariusza

Wydział MENA Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego obejmuje muzułmańskie kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Na obszarze zamieszkałym przez 550 mln mieszkańców adwentystów jest niecałe 6 tysięcy, czyli tylu co w Polsce (wg stanu na lipiec 2021). To oznacza, że jeden adwentysta przypada na 97 tysięcy mieszkańców! Czy jesteśmy w stanie dotrzeć z Ewangelią do muzułmanów? Porozmawiamy o wyzwaniach i możliwościach głoszenia Dobrej Nowiny dla mieszkańców tego rejonu świata.

Rick McEdward jest przewodniczącym MENA – Wydziału Biskiego Wschodu i Pólnocnej Afryki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pochodzi z USA. Przez ponad 30 lat pracował jako pastor, misjonarz i administrator w USA, na Sri Lance, na Filipinach i w Libanie. Żonaty z Marcia, ma dwoje dzieci i jednego wnuka.

#goscieMariusza
#adwentysciPoznan

Etapy wiary – dr Jon Paulien – #goscieMariusza

Przyjrzymy się procesowi zmian, jakiemu podlega nasza wiara. Wiara jest dynamiczna, przechodzi przez pewne etapy, których nie da się uniknąć. Niezwykły wykład, który pomoże każdemu wierzącemu lepiej zrozumieć przemiany, jakim podlegamy. Znajdziemy odpowiedzi i pokrzepienie, lecz także większą świadomość naszego duchowego rozwoju.

Dr Jon Paulien jest adwentystycznym teologiem. Rozpoczął pracę jako pastor w Nowym Jorku, a następnie poświęcił się karierze naukowej. Przez ponad 20 lat był profesorem Interpretacji Nowego Testamentu na Andrews University. Od 2007 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Religii na Uniwersytecie Loma Linda. Jest autorem wielu poczytnych książek. Znany jest z intelektualnej przenikliwości podchodzenia do zagadnień religijnych. Jeden z jego cytatów: „Choć to, w co wierzysz, może mieć niewielki wpływ na to, jak żyjesz, to jednak to, jak żyjesz, ma ogromny wpływ na to, w co wierzysz.”

#goscieMariusza

Dlaczego odchodzą z Kościoła? – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

W każdej denominacji obserwujemy odwrót młodych ludzi od Kościoła. Czy to musi oznaczać, że odchodzą od Boga? Co jest powodem ich odejść? Czy to dotyczy także Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? Czy powinniśmy obniżyć, a może podwyższyć standardy? Polska podąża drogą, którą wcześniej przeszła Australia. Mówca opowie, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego doświadczenia.

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) był pastorem i dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz wielu artykułów w czasopismach.

#gosciemariusza
#adwentyscipoznan

Mieszkanie razem przed ślubem – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Czasy się zmieniają, to co jeszcze kilkanaście lat temu wywoływało dezaprobatę, stało się niemal standardem. Młodzi ludzie przed ślubem mieszkają razem, choć pochodzą z domów o konserwatywnych poglądach. Jak ma się to do zasad biblijnych? Czy pomimo wszystko Bóg to akceptuje, podobnie jak zaakceptował w przeszłości wielożeństwo Dawida? Zatem walczyć z tym trendem, czy zaakceptować?

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz 25 artykułów w czasopismach.

#goscieMariusza
#adwentyscipoznan

Czy chrześcijanin może używać broni? – dr Frank Hasel – #goscieMariusza

Czy chrześcijanin może używać broni? W sytuacji wojny za naszą granicą temat użycia broni staje się jak najbardziej aktualny. Pozwolić zabić siebie lub swoich bliskich, czy mimo wszystko się bronić? Dr Frank, jako wnuk żołnierza niemieckiego, który postanowił na froncie nie używać broni, spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.

O mówcy Dr Frank M. Hasel jest teologiem, autorem publikacji oraz zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych (BRI) przy Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego. Uwielbia odkrywać ogromne bogactwa Biblii i wierzy, że nauki biblijne promują rozkwit człowieka i wzmacniają każdy aspekt życia. Wydana w Polsce książka „Nieugięty w armii Hitlera” opowiada niesamowitą, prawdziwą historię jego dziadka podczas II wojny światowej. (https://sklep.znakiczasu.pl/literatur….

#adwentyscipoznan
#goscieMariusza

Przemoc seksualna w małżeństwie – dr Leslie Ackie – #goscieMariusza

24 czerwca 2022 r., godz. 20:00

Czym jest przemoc seksualna w małżeństwie? Co to jest gwałt małżeński? Czy ma długotrwały i traumatyczny wpływ na ofiarę? Co Kościół może zrobić, aby zmienić kulturę, która pozwala na takie nadużycia?

O mówcy dr Leslie Ackie – pastor, Dyrektor ds. Rodziny i Dzieci w Unii Brytyjskiej. Pracuje w duszpasterstwie od dwudziestu siedmiu lat. Zajmuje się relacjami w związkach, prowadzi poradnictwo dla narzeczonych oraz dla par w kryzysie. Jest również autoryzowanym trenerem organizacji przedmałżeńskiej Prepare Enrich.

Destrukcyjna moc przemocy emocjonalnej – dr Leslie Ackie – #goscieMariusza

Piątek 20.5.2022 godz. 20:00 Destrukcyjna moc przemocy emocjonalnej

Czym jest przemoc emocjonalna i jak ją identyfikować? Jakie zachowania niszczą relacje i jakie taktyki stosują sprawcy przemocy, aby utrzymać władzę i kontrolę, w tym znęcanie się werbalne, manipulację psychologiczną i oszustwo. Wskażemy potrzebę wdrożenia przez ofiary właściwych granic w relacjach.

Pastor dr Leslie Ackie jest Dyrektorem ds. Rodziny i Dzieci w Unii Brytyjskiej. Pracuje w duszpasterstwie od dwudziestu siedmiu lat. Zajmuje się relacjami w związkach, prowadzi poradnictwo dla narzeczonych oraz dla par w kryzysie. Jest również autoryzowanym trenerem organizacji przedmałżeńskiej Prepare Enrich.

Wykład i kazanie – dr John Skrzypaszek – #goscieMariusza

Piątek: godz. 20:00 Podstawa duchowego przywództwa

Mówca podzieli się z nami swoją historią wzlotów i upadków. Opowie o chwilach frustracji, wypływającej z ciągłych wyzwań związanych z pracą duszpasterską, a także o entuzjazmie i radości odczuwania Bożego przewodnictwa. W życiu Johna zdarzały się chwile, gdy odczuwał potężny gniew, które wypływał z pustki mojej duszy, krzycząc do Boga: „Gdzie jesteś?”.

Głosy kolegów, oczekiwania organizacji i nawał pracy – to odsunęło go od Boga. Jako pastor miał wiele doświadczeń, ale precyzyjny obraz przywództwa wydawał mu się odległy, niejasny i nieokreślony. Zaczął zastanawiać się nad znaczeniem pracy duszpasterskiej. Jaki jest jej główny cel i charakter?

Większości ludzi w czasach Jezusa nie pociągały zasady Jego stylu i w pewnym momencie „wielu z jego uczniów zawróciło i już za nim nie poszło” (J 6,66). Inni mówili: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). Posłuchaj i przyjrzyj się duchowym podstawy chrześcijańskiego przywództwa.

Sobota: godz.11:00 Na rozdrożu przywództwa

Kazanie na podstawie J 2,23-25 i 3,1-3. „Prowadzenie ludzi bez ciągłej, autentycznej relacji z Bogiem jest puste i legalistyczne. Może zaimponować światu, ale nie zaimponuje Bogu. Prowadzenie ludzi bez bliskiego związku z Panem jest toksyczne. Jego obecność i pełne miłości zaangażowanie w wasze życie jest powietrzem, którym chrześcijanie, a zwłaszcza chrześcijańscy przywódcy, muszą oddychać, aby przetrwać.” (George Barna, Ryba z wody, 156).

Kazanie dotyczy doświadczenia Chrystusa w Jerozolimie podczas święta Paschy i dziwnej refleksji Jana. „A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich,” (J 2,23-24). Co za dziwny paradoks! W jaki sposób ewangelista wyjaśnia znaczenie tego zagadkowego stwierdzenia? W jaki sposób ta historia ukazuje duchowe przywództwo?

O mówcy

Dr John Skrzypaszek (D. Min.) jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White / SDA (2005-2020) przy Avondale University College. Nadal pełni rolę adiunkta. Publikuje, prowadzi zajęcia i badania. Skupia się na adwentystycznym dziedzictwie, duchowości i tożsamości. Wcześniej był m.in. sekretarzem ds. kaznodziejstwa, duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem 24 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach oraz 25 artykułów w czasopismach.

Przemoc w rodzinie – skończmy z tym! – dr Leslie Ackie – #goscieMariusza

Piątek, 22.4.2022, godz. 20:00:

Jakie są rodzaje przemocy domowej? Jak rozwija się taka przemoc? Dlaczego Biblia jest niewłaściwie wykorzystywana do usprawiedliwiania przemocy? Co Kościół może zrobić, aby zwalczać przemoc w rodzinie?

Pastor dr Leslie Ackie jest Dyrektorem ds. Rodziny i Dzieci w Unii Brytyjskiej. Pracuje w duszpasterstwie od dwudziestu siedmiu lat. Zajmuje się relacjami w związkach, prowadzi poradnictwo dla narzeczonych oraz dla par w kryzysie. Jest również autoryzowanym trenerem organizacji przedmałżeńskiej Prepare Enrich.

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens