Życie

Moje życie jest darem, który ma być ceniony

MOJE ŻYCIE JEST DAREM, KTÓRY MA BYĆ CENIONY

Kiedy Stworzyciel tchnął dech życia w nozdrza naszych pierwszych rodziców, dzieło darowania życia ludzkiego było kulminacją większego planu. Stworzone zostało środowisko, które miało pobudzać wszystkie zmysły człowieka. Każdego dnia mamy kontakt z obrazami, dźwiękami, smakami i zapachami. Odkrywamy, że te wszystkie wielokrotnie powtarzane doświadczenia są niepojętym cudem, darowanym ludziom przez wspaniałego Stwórcę.

Umysły ludzkie podejmują nieustanny wysiłek, aby zrozumieć nasz wszechświat. Stworzenie zapewniło nam obfitość pożywienia. Nasze potrzeby żywieniowe nie zostały jedynie zaspokojone. Spożywanie posiłków daje nam także możliwość czerpania radości, a także zbliża nas do innych, pogłębiając z nimi więzi.

Związki oparte na miłości oraz obustronny szacunek zawsze były częścią planu Stworzyciela również i dla nas. W harmonijnej równowadze między zdrowym umysłem, silnym ciałem i istotnymi relacjami, której efektem jest radosny duch, Adwentyści Dnia Siódmego widzą największe błogosławieństwo.

Oczywiście żyjemy na świecie, który z powodu odłączenia od Boga, nie odzwierciedla pierwotnego projektu Stworzyciela. Tą przepaścią, która oddzieliła świat i ludzi od Boga, jest grzech.

Dobrą nowiną jest to, że ta sama siła, która stworzyła świat, stworzyła też rozwiązanie dla problemu grzechu, a tym rozwiązaniem jest Jezus. On jest Tym, który powiedział „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10, 10).

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że żyjąc na tym upadłym świecie nadal możemy prowadzić życie odzwierciedlające Bożą wolę.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co rozumiemy jako cel zdrowego ciała, światłego umysłu i radosnego ducha, który odzwierciedlany jest w zdrowych relacjach.