Blog

Biblia o Biblii

28 lutego 2011 • przez • w Artykuły

Co mówi Biblia o Biblii

II Piotra 1,21 – Święci ludzie Boży przemawiali natchnieni Duchem Świętym.
II Tym. 3,16 – Całe Pismo jest natchnione przez Boga.
Ps. 119,160 – Całe Słowo Boże jest prawdą.
Ps. 12,7.8 – Bóg zachował swoje Słowo przez wieki.
Mat. 24, 35 – Słowo Boże jest wieczne.
Rzym. 15,4 – Jednym z celów Słowa Bożego jest przekazywanie nadziei.
II Tym. 3,15 – Słowo Boże obdarza nas mądrością ku zbawieniu.
Jan 5,39 – Pisma objawiają Jezusa jako Zbawiciela.
II Tym. 2,15 – Kiedy studiujemy Słowo Boże, musimy je też należycie wykładać.
Jan 16,13 – Jezus posłał Ducha Świętego, aby wprowadził nas we wszelką prawdę.
I Kor. 2,13 – Kiedy otworzymy nasze serca na wpływ Ducha i będziemy rozważać duchowe rzeczy według duchowej miary, Bóg nas poprowadzi.
Izaj. 28,9.10 – Odkryjemy prawdę, gdy dany tekst biblijny porównamy z innymi tekstami Biblii.
Jan 17,17 – Prawda znajduje się w Bożym Słowie.
Jan 7,17 – Kiedy zbliżamy się do Słowa Bożego z otwartym umysłem, Bóg nas poprowadzi (zob. Obj. 22,18-20).
Zwoje z Qumran

Dowody natchnienia Biblii obejmują:

Proroctwa

Zobacz proroctwa dotyczące:

 • Babilonu (Izaj. 13,19-22),
 • Tyru (Ezech. 26,3-5,
 • Sydonu (Ezech. 28,21-23),
 • Cyrusa (Izaj. 44,28; 45,1),
 • Medo-Persji i Grecji (Dan. 8,20.21)
 • oraz miejsca narodzin Jezusa (Mich. 5,1).

Archeologia

 • Kamień moabicki, odnaleziony w 1868 roku w Dibonie (Jordania), potwierdza ataki Moabotów na Izrael, które są opisane w II Król. rozdz. 1 i 3.
 • Listy z Lachisz, odkryte w latach 1932-1938, około 38 km na północ od Berszeby – opis ataku Nebukadnesara na Jerozolimę w 586 r. p.n.e.
 • Zwoje znad Morza Martwego (Qumran), zostały odkryte w 1948 r. Datuje się je na lata 150-170 p.n.e., zawierają całe księgi lub fragmenty Starego Testamentu, oprócz Księgi Estery. Potwierdzają one dokładność Biblii.
 • Cylinder Cyrusa – opis zdobycia Babilonu przez Cyrusa oraz wyzwolenie przez niego żydowskich jeńców.
 • Kamień z Rozetty, odkryty w 1799 roku w Egipcie przez uczonych Napoleona, został zapisany w trzech językach – pismem hieroglificznym, demotycznym oraz po grecku. Przyczynił się do odkrycia tajemnicy hieroglifów. Zrozumienie hieroglifów pomogło potwierdzić autentyczność Biblii.

Wewnętrzna spójność

Poświadczenia o biblijnym natchnieniu dotyczą także wewnętrznej spójności. W ponad trzech tysiącach miejsc mamy potwierdzenie, że Biblia jest natchniona (II Piotra 1,21). Nie jest sprzeczna sama w sobie. Może być jedynie natchniona prez Boga albo jest oszustwem.

Dokładność

Z całą pewnością byłoby niezrozumiałe, gdyby księga, która ukazuje swoją wielowiekową dokładność, była traktowana inaczej jak tylko jako natchniona przez Boga.

Ukazanie Chrystusa

Największym dowodem natchnienia Biblii jest ukazanie Chrystusa oraz zmiany, jakie dokonują się w życiu tych, którzy ją studiują (zob. Jan 5,39; Dz. 4,12; Mat. 11,25-27).

(fragment: Wspólne studiowanie Biblii)

zwoje z qumran

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens