Blog

Daniel – księga na dzisiaj

25 grudnia 2007 • przez • w Zapowiedzi

KSIĘGA NA DZISIAJ

Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.” Dan. 12, 4

Z pewnością wiecie, że w naszym zborze odbywa się studium księgi Daniela. Chciałabym Was gorąco zachęcić do udziału w tych spotkaniach. Ellen White w książce „Prorocy i królowie” napisała, że „dziś proroctwa Daniela zwracają szczególną uwagę, a to dlatego, że dotyczą czasu, w którym żyjemy, kresu historii świata. Powinno się je połączyć z naukami ostatniej księgi Nowego Testamentu. Szatan wpływa na wielu ludzi, aby wierzyli, że prorocze wizje z pism Daniela i Jana (Apokalipsa) nie mogą być nigdy zrozumiane. Lecz dana jest wyraźna obietnica o specjalnych błogosławieństwach dla tych, którzy studiować będą owe przepowiednie. W widzeniach Daniela, które odpieczętowane zostaną w ostatnich dniach, powiedziano: „Roztropni będą mieli poznanie” (Dan. 12,10). W objawieniu, którego Chrystus udzielił Swemu słudze Janowi aby kierował się nimi lud Boży przez wszystkie stulecia, brzmi obietnica: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctw i zachowują to co w nim jest napisane” (Obj. 1,3).

Nie myślcie, że wszystko już wiecie o tej księdze. Nie zakładajcie, że będzie to w związku z tym strata czasu. Skorzystajcie z błogosławieństw, o których zapewnia nas Słowo Boże.

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens