Blog

Sołyga Leszek – Tajemnica śmierci

27 stycznia 2018 • przez • w Kazania wideo

Leszek Sołyga. Tytuł kazania: „Tajemnica śmierci”. Tekst wprowadzający do kazania z Koh 3,19.

Rozważane wersety biblijne:

Iz 38,18-19

Ps 6,6; 30,10; 115,17

Dz 2:29,34

1 Tym 6,16

Rz 2,7

1 Kor 15,52-54

Rdz 2,7

Koh 12,7

Ps 146,3-4

Koh 9,5-6

Rdz 2,16-17

Rdz 3,3-4

2 Kor 11,14-15

J 11,11-14, 21-26

1 Tes 4,13-17

1 J 5,12

Ap 3,20

0 Comments