Blog

Rozwój Kościoła w Mocy Ducha – #wtorkizbiblia

9 kwietnia 2024 • przez • w Aktualności

Dzieje Apostolskie od początku swego istnienia były piątą księgą Nowego Testamentu. Wyszły spod pióra “umiłowanego lekarza” Łukasza, nawróconego poganina. Ich treść przeznaczona była dla całego Kościoła — zarówno Żydów, jak i pogan. Choć obejmują okres nieco ponad trzech dziesięcioleci, są pełne ważnych pouczeń dla Kościoła we wszystkich wiekach.

W Dziejach Apostolskich Bóg wyraźnie wskazuje, że współcześni chrześcijanie powinni doświadczać obecności tego samego Ducha, który zstąpił z mocą w dniu Pięćdziesiątnicy i rozpalił płomień poselstwa ewangelii. Dzieła Ducha Świętego dokonane za pośrednictwem Piotra i Pawła, Jana i Jakuba oraz innych mogą się powtórzyć w życiu współczesnych uczniów Chrystusa.

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens