Archiwum

Posty z kategorii Inne

Tydzień modlitwy 2016

Tydzień Modlitwy 2016

„Niewielu ludzi w Jerozolimie posiadało tak mało dóbr tego świata jak On.  Jednak pozostawił swoim uczniom bogatsze dary niż jakikolwiek ziemski monarcha podarował kiedykolwiek swoim poddanym”. (E.G.White – The Watchman 7.04.1908)

Czytaj więcej…

Stanowisko w sprawie aborcji i kontroli płodności

W związku z tocząca się w Polsce dyskusją na temat zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, pragniemy przypomnieć oficjalne stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tej kwestii.

We wrześniu br. Sejm po pierwszym czytaniu w Izbie przekazał do rozpatrzenia przez komisje projektu ustawy przewidującej całkowity zakaz aborcji. 3 października w wielu miastach Polski doszło do manifestacji sprzeciwiających się próbom zaostrzenia prawa antyaborcyjnego.

W jaki sposób Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odnosi się do zagadnienia aborcji?

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło wobec konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji. Taki konflikt ma także wpływ na wielu chrześcijan, którzy chcą przyjąć odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego w okresie płodowym, zachowując równocześnie osobistą wolność kobiet.

Wśród szeregowych adwentystów istnieją pewne rozbieżności co do zagadnienia aborcji. Dlatego Kościół udzielił wyznawcom pewnych wskazówek opartych na szeroko pojętych zasadach biblijnych, zgodnie z którymi życia prenatalnego nie należy bezmyślnie niszczyć, a aborcja może być dokonana jedynie w najpoważniejszych przypadkach.

Kościół nie zajmuje miejsca sumienia poszczególnych osób; powinien jednak udzielać moralnych wskazówek. Aborcje powodowane chęcią kontroli urodzin, dokonania selekcji płciowej czy wygody nie mogą być przez Kościół usprawiedliwione. Jednak czasami kobiety mogą stanąć wobec wyjątkowych okoliczności, które stanowią poważne moralne i medyczne dylematy, takie jak silne zagrożenie życia kobiety ciężarnej, poważne zagrożenie jej zdrowia, poważne obciążenia dziedziczne (dokładnie zbadanego płodu) oraz ciąża wynikła z gwałtu lub kazirodztwa.

Ostateczna decyzja co do przerwania ciąży lub jej utrzymania powinna być podjęta przez kobietę ciężarną, po odpowiedniej konsultacji. Ponadto wszelkie próby wymuszania na kobietach czy to utrzymania ciąży, czy jej przerwania winny być odrzucone, jako pogwałcenie osobistej wolności.

Czytaj więcej…

Aplikacje pomocne w studium biblijnym

Jeżeli chcesz mieć dostęp do Pisma Świętego, materiałów pomocniczych w studium biblijnym oraz nabożeństwach w swoim smartfonie lub tablecie, polecamy następujące aplikacje (system Android oraz iOS):

quick_bibleQuick Bible – niezwykle wygodna aplikacja z wieloma przekładami Biblii w wielu językach (również po polsku) oraz rozmaitymi funkcjami: wyszukiwanie w tekście biblijnym, zakładki, podkreślenia, porównywanie tekstów w różnych przekładach, plany czytania. Program umożliwia również dostęp do śpiewnika „Śpiewajmy Panu”.

Zobacz jak zainstalować dodatkowe przekłady Biblii oraz śpiewnik Śpiewajmy Panu.

Szkoła Sobotnia – aplikacja do studiowania lekcji Szkoły Sobotniej.

Uwaga! Program istnieje również w wersji na system iOS (iPhone, iPad).

bible_mapsBible Maps – dodatek do programu Quick Bible pokazujący na mapie lokalizacje wymienione w tekście biblijnym.
egww2EGW Writings 2 – aplikacja zawiera pisma i książki Ellen G. White (w tym 58 po polsku).
MyBible – program do uważnego studium biblijnego. Zawiera liczne przekłady Pisma Świętego oraz materiały dodatkowe w wielu językach.

Uwaga! Program istnieje również w wersji na system iOS (iPhone, iPad).

MySwordMySword – niezwykle rozbudowana i funkcjonalna aplikacja do studium Pisma Świętego. Posiada wbudowane liczne przekłady w kilkudziesięciu językach, komentarze, słownik wyrazów z języków oryginalnych i konkordancję biblijną. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie wersetów biblijnych zawierających wpisaną frazę, porównywanie tekstów (odczyt w układzie interlinearnym), zakreślanie ulubionych wersetów na kolorowo, dodawanie zakładek, a także dodawanie własnych notatek i komentarzy.

Aplikacja umożliwia korzystanie z różnych przekładów Pisma Świętego, zapisanych w formacie  z rozszerzeniem „.bbl.mybible„, umieszczonych w folderze Android/data/com.riversoft.android.mysword/files/bibles.

Interfejs aplikacji jest w języku polskim, jednak najwięcej skorzystają z aplikacji użytkownicy znający język angielski, którzy zainstalują dodatkowo (oprócz przekładów polskich) także przekład King James Version (KJV) z interaktywną numeracją słów dla słownika Strong’a (słownik Stronga dostępny jest w języku angielskim).

Bible App for Kids – Poprzez interaktywne przygody i piękne animacje, dzieci odkrywają wielkie opowieści Biblii. Aplikacja Biblia dla Dzieci jest pełna rozkosznych doświadczeń, które zachęcają dzieci do powracania ponownie i ponownie. To początek miłości Słowa Bożego trwającej całe życie.

• Łatwa, przyjazna dzieciom nawigacja
• Kolorowe ilustracje
• Animacje dotykowe
• Ujmująca, interaktywna treść, która ożywia Biblię
• Zabawne fakty i aktywności zaprojektowane do pomagania dzieciom w zapamiętywaniu tego, czego się uczą
• Specjalne wyzwania, które pozwalają dzieciom zdobywać nagrody

Czytaj więcej…

10 dni modlitwy 2016

10 dni modlitwy 2016Drogie Siostry i Bracia w Panu,

Witam Was w programie 10 Dni Modlitwy 2016!

W dniach 6 do 16 stycznia pragniemy zanosić nasze wspólne modlitwy do naszego Boga, którego możemy prosić o wielkie rzeczy. Aleksander Wielki wprowadził raz w roku „dzień miłosierdzia”, w którym wybrane losowo osoby, mogły prosić króla o spełnienie ich próśb. Zdarzyło się, że pewien człowiek zwrócił się z niezwykle śmiałą prośbą, która zadziwiła wszystkich. Zażądał on, że chce dostać wielki pałac, i chce urządzić wielki bankiet dla swych przyjaciół. Osoba pośrednicząca w tej sprawie, z niepokojem i dużą obawą (jak to się może skończyć) przedstawiła sprawę królowi. Ku zdziwieniu wszystkich Aleksander Wielki odpowiedział: teraz poczułem się, że naprawdę jestem królem. Dotychczas wszyscy prosili o rzeczy, które każdy może spełnić ale coś takiego może spełnić tylko król.

Czytaj więcej…

Tydzień Modlitwy 2015

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Chrystusie.

Ostatnie wydarzenia stanowczo określają czas w jakim przyszło nam żyć. Wypełniające się proroctwa dramatycznie przybliżają Planetę Ziemia do objawienia Króla Królów. Pojawia się jednak pytanie, czy świadomość zbliżających się wydarzeń mobilizuje nas do życia zgodnego z wolą Tego, którego oczekujemy…

Czytaj więcej…

10 Dni Modlitwy 2015

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!” Ps. 66,20

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

Kolejny już raz mamy okazję spotykania się w corocznym programie 10 Dni Modlitwy. Choć przed Panem możemy stawiać się ze swym uwielbieniem i prośbami właściwie w każdej chwili, jednak ten najbliższy okres niech będzie czasem szczególnego zjednoczenia z Rodziną Bożą. Zagłębiajmy się w Słowo Boże i otwierajmy się na wpływ Ducha Świętego.

Czytaj więcej…

Tydzień Modlitwy

Jeden z najlepiej znanych cytatów o tym, jak należy naśladować Jezusa, znajduje się w książce pt. Śladami Wielkiego Lekarza: „Tylko metoda Chrystusa w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im i zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich: «Pójdźcie za Mną»”.

Chrystus troszczył się o każdy aspekt ludzkiej istoty — od strony fizycznej, umysłowej, społecznej i duchowej. Pragnie On naszego dobra — poprzez społeczność z Nim i przez naszą służbę dla innych w miłości i trosce. Jezus usługiwał ludziom tam, gdzie się znajdowali — w miastach, miasteczkach, przy drogach, w ich domach, przy studniach, a nawet na krzyżu. Nie obawiał się pójść gdziekolwiek, jeżeli była tam dusza potrzebująca zbawienia.

Czytaj więcej…

11 października – Dzień Modlitwy w intencji osób zagrożonych wirusem Ebola

Przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ted Wilson zaapelował do adwentystów na całym świecie o modlitwy w intencji mieszkańców krajów Afryki Zachodniej, którzy zmagają się obecnie z epidemią wirusa Ebola.

Zwracam się do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie, aby uczynili najbliższą sobotę 11 października szczególnym Dniem Modlitwy w intencji naszych sióstr i braci w Afryce Zachodniej, jak również w intencji wszystkich mieszkańców tego regionu, zmagających się z tą bezprecedensową tragedią. Módlmy się, aby Bóg położył kres rozprzestrzenianiu się tego okrutnego wirusa – podkreślił przewodniczący światowego kościoła.

Czytaj więcej…

Światowy Dzień Młodzieży

Już 15 marca młodzi adwentyści z całego świata połączą się w modlitwach w czasie Światowego Dnia Młodzieży 2014. Czy przyłączysz się do tego niezwykłego wydarzenia?

Informacje o Tygodniu Modlitwy Młodzieży oraz materiały do studium: www.mlodzi.adwent.pl

Królestwo Boże – oznaki wieczności – czytanki na Tydzień Modlitwy Młodzieży

Poznańscy adwentyści modlą się o porozumienie na Ukrainie

Flaga UkrainyNa dzisiejszym nabożeństwie sobotnim poznański zbór Kościoła adwentystów modlił się o porozumienie i zakończenie konfliktu na Ukrainie.

Przeczytaj oświadczenie przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie Viktora Alekseenko w sprawie sytuacji politycznej w tym kraju, a także eskalacji konfliktu pomiędzy opozycją a siłami rządowymi, do której doszło w ostatnich dniach.

http://www.adwent.pl/wydarzenia/newsy/639-przewodniczacy-kosciola-na-ukrainie-wzywa-do-modlitw-za-pograzony-w-konflikcie-kraj

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens