Blog

Zasady wiary

27 marca 2015 • przez • w O nas, Różne

Dwadzieścia osiem zasad wiary Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest […] Czytaj dalej

Ostatnie wpisy

Plan kazań (nauczań)

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbywają się w każdą sobotę,
o godzinie 9:30, na Zeylanda 11.

Plan kazań Słowa Bożego:

  • 01 lutego 2020 – Marcin Kubów
  • 08 lutego 2020 – Leszek Sołyga
  • 15 lutego 2020 – Przemysław Radosh
  • 22 lutego 2020 – Piotr Zawadzki
  • 29 lutego 2020 – Daniel Stasiak

Czytaj więcej…

Kubów Marcin – Miłosierdzie vs Ofiara

Marcin Kubów. Tytuł kazania: „Miłosierdzie vs Ofiara”.

Kazania wideo 2020

Spis nagrań wideo kazań (nauczań) wygłoszonych w 2020 roku w poznańskim zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Czytaj więcej…

Radosh Mariusz – Battle Creek – Początki Kościoła

Battle Creek, to niewielkie miasteczko między Chicago a Detroit, w którym Kościół Adwentystów został formalnie zorganizowany i w którym mieściły się najważniejsze instytucje rozwijającego się kościoła. W prezentacji przedstawiam kilka ciekawych faktów na ten temat oraz pokazuję różnicę, którą po latach widać tak wyraźnie między Sanatorium w Battle Creek a Loma Linda jako konsekwencję posłuchania mądrej rady. Pozornie wszystko wskazywało, że powinno być inaczej.

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: “Battle Creek – Początki Kościoła”.

Rutkowski Zbigniew – Z duchowym gwałtem

Stan naszego serca, czy może wyznawana wiara będzie rozpatrywana na sądzie Bożym? Czy gwałt, gwałtowność w rozumieniu duchowym jest negatywne?

Zbigniew Rutkowski. Tytuł kazania: „Z duchowym gwałtem”.

Zawadzki Piotr – Modlitwa o zemstę

Pastor Piotr Zawadzki. Tytuł kazania: „Modlitwa o zemstę”.

Niedziński Stanisław – Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia

Szybko mija życia czas – “Przygotuj się na spotkanie twojego Boga” Amos 4:12 – aby przyjąć pokój Boży.

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”.

Vogt-Goliasz Marek – Józef z Galilei

Marek Vogt-Goliasz opowiada, co Biblia mówi o Józefie, ziemskim opiekunie Jezusa oraz dzieli się, czego możemy nauczyć się od tego milczącego bohatera.

Rutkowski Zbigniew – Ślady Jezusa

Zbigniew Rutkowski. Tytuł kazania: „Ślady Jezusa”.

Radosh Mariusz – Luksusowy prezent

Mariusz Radosh. Tytuł kazania: „Luksusowy prezent”.

Co byś sobie zażyczył, gdybyś mógł sobie zażyczyć luksusowy prezent? A co zrobiła pewna nastolatka?