Blog

Zasady wiary

27 marca 2015 • przez • w O nas, Różne

Dwadzieścia osiem zasad wiary Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest […] Czytaj dalej

Ostatnie wpisy

Plan kazań (nauczań)

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa, które odbywają się w każdą sobotę,
o godzinie 9:30, na Zeylanda 11.

Plan kazań Słowa Bożego:

  • 07 lipca 2018 – Piotr Zawadzki
  • 14 lipca 2018 – Krzysztof Morozowski
  • 21 lipca 2018 – Piotr Szustakowski
  • 28 lipca 2018 – Daniel Stasiak

Czytaj więcej…

Nowakowski Tadeusz – Drzewo figowe

Tadeusz Nowakowski. Tytuł kazania: „Drzewo figowe”.

Projekty misyjne – II kwartal 2018

Radosh Przemysław – Prawo serca

Przemysław Radosh. Tytuł kazania: „Prawo serca”.

Niedziński Stanisław – Przygotowanie na czas końca

Pastor Stanisław Niedziński. Tytuł kazania: „Przygotowanie na czas końca”. Tekst wprowadzający do kazania z Jan 17,17.

Kosowska Monika – Zdany na własne siły

Monika Kosowska. Tytuł kazania: „Zdany na własne siły”.

Radosh Mariusz – Listy miłosne

Udostępniamy niezwykłe kazanie, oparte na listach miłosnych H. i J. Skrzypczaków. Byli oni członkami zboru w Poznaniu. Ich dozgonna miłość, jak również gorliwa religijność, gościnność i pracowitość, może być przykładem dla innych.

Tekst wprowadzający do kazania: Ef. 5,33

PIKNIK – NA ZDROWIE!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na “piknik na zdrowie!”.

Przyjdź, nie może Cię zabraknąć!

W programie:

  • Wystawa Expo Zdrowie
  • Koncerty rozpoczynające się o 12:00 i 16:00 (zaśpiewają: rodzinny zespół POKOLENIA oraz inni soliści)
  • Interaktywne zajęcia edukacyjne dla dzieci pt. “PODRÓŻ W CZASIE”

Gdzie i kiedy?

  • Poznań, Park Wilsona, niedziela, 10 czerwca 2018, w godzinach 11:00-17:00

Czytaj więcej…

Wykład o starożytnej świątyni izraelskiej

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat starożytnej świątyni Izraelskiej, wygłoszonego wieczorem 19.05.2018, w ramach wystawy pt. “Tajemnice Starożytnego Tabernakulum” w Poznaniu. Wystawa była organizowana jako część akcji Noc Muzeów w Poznaniu.

Koziróg Bernard – Karmel – ogród Boży

Pastor Bernard Koziróg. Tytuł kazania: „Karmel – ogród Boży”. Tekst wprowadzający do kazania z 1 Krl 18,36-39.

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh