Blog

Sytuacja prawna

25 maja 2009 • przez • w O nas

SYTUACJA PRAWNA

Stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w skali globalnej świata różni się w poszczególnych krajach, w zależności od sytuacji społeczno-politycznej, zakresu wolności religijnej i polityki wyznaniowej obowiązujących w tych krajach oraz panujących w nich ustrojach. W krajach konstytucyjno-demokratycznych, w których obowiązują zasady wolności religijnej, Kościół nie napotyka w swej działalności na trudności i przeszkody natury administracyjnej i prawnej. Stanowisko prawne Kościoła w tych państwach jest uregulowane przeważnie na podstawie powszechnego prawa korporacyjnego (np. w USA i krajach anglosaskich), czy też innych podstaw prawa publicznego (np. w Niemczech i niektórych innych krajach Zachodniej Europy) lub jednej dla wszystkich Kościołów ustawy kościelnej (np. w Rosji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, itp.), albo odrębnej, adwentystycznej ustawy kościelnej (np. w Republice Włoskiej z roku 1987 i w Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1995). Natomiast w państwach o systemach nietolerancyjnych lub o silnych wpływach religijno-klerykalnych (np. w krajach islamskich) Kościół Adwentystyczny napotyka na trudności, występując tam najczęściej jako stowarzyszenie (pod różnymi nazwami) działające bez uregulowanego całościowo stanu prawnego Kościoła, jedynie i najczęściej w oparciu o państwowe prawo o stowarzyszeniach.

Kościół Adwentystyczny w Polsce jest Kościołem o ustawowej regulacji prawnej, wyrażonej w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481). Korzysta zatem Kościół – podobnie jak szereg innych Kościołów i Związków Wyznaniowych* – z pełnej swobody religijnej.

* Do tych Kościołów i innych Związków Wyznaniowych należą: Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Gminy Wyznaniowe Żydowskie, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny i Wschodni Kościół Staroobrzedowy.

0 Comments

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh