Blog

Misja kościoła

16 września 2010 • przez • w O nas

Nasza misja

(fragment Statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP – cały tekst: http://www.adwent.pl/)

Dział I – Przepisy ogólne

Art. 2.

1. Celem istnienia Kościoła jest głoszenie wszystkim ludziom na terenie jego działania wiecznej Ewangelii Słowa Bożego w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, prowadzenie ich do uznania Pana Jezusa za osobistego Zbawiciela i do łączności z Kościołem oraz wspieranie ich w przygotowaniu się na bliski powrót Chrystusa.
2. Celem Kościoła jest również działalność charytatywna, prorodzinna, propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym, krzewienie wśród ludzi idei pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań.

0 Comments

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh