Blog

Logo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

25 maja 2009 • przez • w O nas

Nasz znak (logo)

LogoOTWARTA BIBLIA

Pismo Święte jest podstawą znaku i reprezentuje biblijne fundamenty naszej wiary. Przedstawia otwartą księgę, co sugeruje pełną akceptację słowa Bożego.

KRZYŻ

Symbol krzyża reprezentuje Ewangelię zbawienia i umieszczony jest w środku rysunku, aby podkreślić ofiarę Chrystusa, która jest centralnym tematem naszej wiary.

PŁOMIEŃ

Ten kształt składa się z trzech linii opisanych na kuli ziemskiej. Linie mają symbolizować trzech aniołów (z 14 rozdziału Apokalipsy) opasujących glob, a odzwierciedlają pełnomocnictwo do zaniesienia Ewangelii całemu światu. Ogólna forma kształtu płomienia symbolizuje Ducha Świętego.

LINIE

Linie na górze znaku, mały akcent, symbolizują zmartwychwstanie i zabranie do nieba podczas drugiego przyjścia Chrystusa, ostatniego oparcia dla naszej wiary.

NAZWA KOŚCIOŁA

Znaki Kościoła, jak „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”, „adwentystyczny” itd. mogą być używane wyłącznie w powiązaniu z adwentystami dnia siódmego i niekomercyjną działalnością uwierzytelnionych osób, grup czy instytucji. Użycie znaków Kościoła podlega kontroli Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poprzez Komitet ds.Zarejestrowanych Znaków oraz w pewnych przypadkach poszczególne Kościoły krajowe, czyli Unie.

LOGO KOŚCIOŁA

Zarejestrowane znaki Kościoła mogą być używane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jego agendy i instytucje czyli jego wydziały, Unie (Kościoły krajowe), konferencje (diecezje) i zbory (parafie), jako znaki autoryzowane przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens