Blog

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 4

25 maja 2020 • przez • w Aktualności, Artykuły, Bez kategorii, Czytelnia

Dzień 60 — poniedziałek, 25 maja 2020

Nagroda dla cichych

„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mt 5,5).

„Natura ludzka stale walczy o zdobycie jak największej sumy wrażeń i zawsze jest skłonna do kłótni, ale uczeń Chrystusa wolny jest od wszelkich pożądań — od pychy i chęci postawienia na swoim; nie dąży również do osiągnięcia przemijającej popularności. Dlatego też jego dusza żyje w spokoju, bo znajduje się całkowicie pod kierownictwem Ducha Świętego. Uczeń Chrystusa nie zdobywa za wszelką cenę miejsc najwyższych i nie ma ambicji, aby inni go podziwiali. Miejscem najwyższym dla niego będzie miejsce u nóg Zbawiciela, który go prowadzi i strzeże” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 19-20).

Pytania do przemyślenia: Nie ma większego szczęścia w życiu niż to, które płynie ze świadomości, iż jest się w zgodzie z Bogiem we wszystkim, co się robi. Ta zgoda istnieje, kiedy szukamy Jezusa i nie wywyższamy siebie, uznając, że „podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute” (Jr 17,9). Pokora i cichość są kluczem do pozwolenia Duchowi Świętemu na rozwinięcie w nas prawdziwie pięknego charakteru podobnego do charakteru Chrystusa. Czy poprosić dziś Jezusa, by zabrał twoje pyszne pragnienia, egocentryczne ambicje i upodobanie do dominowania? Czy poprosisz Go dzisiaj, by zastąpił to wszystko zdolnością do okazywania łagodności, cichości i pokory?

Raport chwały

• Claudia P.: „Chwalę Boga za Jego miłosierdzie, które odnawia się nie tylko każdego poranka, ale w każdej chwili! On okazał dobroć mojej rodzinie i mi ponad to, co możemy wyrazić słowami. Chwała Panu!”.

• Rose K.: „Chwalę Boga za za 100 Dni Modlitwy! Każdego dnia czuję potrzebę działania i widzę zmiany w innych wierzących. Z czasem uświadamiam sobie, że to, co widziałam, jest odpowiedzią na modlitwy w ramach 100 Dni Modlitwy. To zdumiewające, jak Duch Święty działa!”.

Intencje modlitewne

• Módlmy się o to, by Jezus uczynił nas pokornymi i cichymi.

• Módlmy się, w intencji naszych współwyznawców w Ugandzie, którzy niedawno zostali dotknięci skutkami powodzi. Wiele domów zostało zniszczonych i wiele osób pozostało bez dachu nad głową w sytuacji zamknięcia kraju.

• Módlmy się w intencji adwentystycznych nauczycieli na całym świecie, gdyż wielu odczuwa finansowe trudności, nie mogąc wykonywać swojej pracy.

• Módlmy się, by młodzi ludzie uświadomili sobie potrzebę służenia Bogu zamiast światu.

• Módlmy się, by Wydawnictwo „Znaki Czasu” w Polsce doświadczające trudności finansowych z powodu pandemii mogło bez zakłóceń wykonywać swoją szczególną misje w tym kraju. Prośmy, aby członkowie polskiego Kościoła mogli wesprzeć to  wydawnictwo poprzez zakup literatury ewangelizacyjnej.

0 Comments