Blog

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 2

23 maja 2020 • przez • w Aktualności, Artykuły, Bez kategorii, Czytelnia

Dzień 58 — sobota, 23 maja 2020Błogosławione ubóstwo

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios” (Mt 5,3).

„Kto zdaje sobie sprawę, że sam nie jest w stanie wyzbyć się grzechu lub wykonać jakiejkolwiek sprawiedliwej czynności, będzie należycie cenił pomoc Chrystusa, chętnie udzielającego jej każdemu. A taki człowiek należy do grona ubogich w duchu, których Jezus nazywa, «błogosławionymi». Zanim Chrystus okaże grzesznikowi swe przebaczenie, wzbudza w jego duszy żal i skruchę. Uświadomienie sobie własnych grzechów jest sprawą Ducha Świętego. Oddziaływanie Ducha Świętego polega na tym, że człowiek widzi wyraźnie, iż nie przedstawia sobą nic dobrego, a wszystko co dotychczas czynił, było splamione grzechem i własnym „ja”. Taki człowiek jest podobny do celnika, nie mogącego śmiało spojrzeć w niebo i wołającego w pokorze ducha: «Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu». (…) Wszyscy znający ubóstwo swej duszy i wiedzący, że nie ma w nich nic dobrego, mogą otrzymać sprawiedliwość i siłę od Jezusa Chrystusa” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 12-13).

Pytania do przemyślenia: Samousprawiedliwienie — powszechna i często nieświadoma postawa zwodząca nas w kierunku myślenia i odczuwania, iż sami z siebie jesteśmy dobrzy — to największa przeszkoda w osobistym przyjęciu zbawienia w Jezusie. Kiedy uświadamiamy sobie nasze duchowe ubóstwo, naszą ciągłą, rozpaczliwą potrzebę Jezusa, i w wyniku tej świadomości pokładamy ufność wyłącznie w Nim w każdej chwili naszego życia, co leczy nas zupełnie z wszelkich śladów egoizmu, wtedy — i tylko wtedy — możemy mieć pewność zbawienia.

Dlaczego dzisiaj nie miałbyś przyjść do Jezusa taki, jaki jesteś — złamany, grzeszny? Dlaczego nie miałbyś się dzisiaj powołać na Jego krew, Jego życie i śmierć jako środek zbawienia? Dlaczego nie miałbyś prosić Go, by wyrwał z twojego serca pragnienie polegania na samym sobie i zastąpił je wiara w Jego zdolność zbawienia cię oraz wyposażył cię w moc czynienia dobrych uczynków motywowanych niesamolubną miłością?

Raport chwały

  • Nolubabalo D.: „Dziękuję, Panie, że trzymasz swoją dłoń nad Afryką. Dziękuję za Twoją ochronę. Dziękuję, że troszczysz się o moje dzieci podczas mojej nieobecności. Jesteś godny wszelkiej chwały”.
  • Philippe M.: „W naszym mieście Kananga nie było audycji radiowych przed zamknięciem spowodowanym COVID-19, ale w tym kryzysie nadajemy cztery audycje tygodniowo z czterech lokalnych stacji radiowych. Chwalimy za to Boga!”.

Intencje modlitewne

  • Módlmy się, by Jezus oczyścił nas z wszelkiego samousprawiedliwienia i dał nam świadomość, że potrzebujemy Go codziennie, przez całe życie.
  • Módlmy się w intencji ewangelistów w południowej Afryce, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi i stresem. Módlmy się, by zostali uzdrowieni i znaleźli sposoby głoszenia ewangelii także w obecnym czasie.
  • Módlmy się za brata Samuela S. Cierpi on dotkliwy ból, a lekarze nie wiedzą, co mu dolega. Módlmy się także z siostrę Tabithę N., u której zdiagnozowano wadę serca i która cierpi dotkliwie. Módlmy się o uzdrowienie dla nich i dla wielu innych, którzy cierpią w obecnym czasie.
  • Módlmy się za Chiński Ośrodek Służby w Dżakarcie w Indonezji prowadzący internetowe spotkania ewangelizacyjne w każdą sobotę od 9 maja do 20 czerwca 2020 roku. Pierwsze spotkanie przyciągnęło ok. 3 tysiące widzów, a 260 osób zapisało się na kurs biblijny.
  • Módlmy się z Korespondencyjną Szkołę Biblijną w Polsce, która od 47 lat szerzy poselstwo ewangelii. W czasie pandemii, za pośrednictwem internetu, Szkoła ta w skuteczny sposób dociera do ludzi w ich domach.

 

0 Comments