Blog

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 3

24 maja 2020 • przez • w Aktualności, Artykuły, Bez kategorii, Czytelnia

Dzień 59 — niedziela, 24 maja 2020

Koniec smutku

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4).

„Smutek, o jakim tu mowa, wynika ze szczerego żalu za popełnione grzechy. (…) Grzesznik musi być najpierw pociągnięty do krzyża na Golgocie, bowiem patrząc na ukrzyżowanego Jezusa pozna swój grzeszny stan. Ujrzy wtedy, że dla jego grzechów Pan chwały musiał być ubiczowany i umęczony. I dojdzie do przekonania, że całe jego życie było pasmem niewdzięczności i buntu; pojmie, że w owym czasie, kiedy odpychał najlepszego Przyjaciela i gardził najcenniejszym darem niebios, był miłowany szczerze i serdecznie. Dojdzie do przekonania, że zawzięcie trwa w swych grzechach, powtórnie krzyżuje Syna Bożego i zwiększa Jego cierpienia. Zauważy, że jest on oddzielony od Boga szeroką, ciemną i głęboką przepaścią grzechu, a wówczas jego serce napełni się smutkiem. Toteż smucący się będą pocieszeni. Bóg objawia nam nasze winy w tym celu, abyśmy mogli zwrócić się do Chrystusa, bo tylko On może uwolnić z niewoli grzechu i obdarzyć wolnością dzieci Boże. Pójdźmy więc ze skruchą do stóp krzyża Chrystusowego i złóżmy tam dźwigany ciężar grzechów, aby doznać błogosławionej ulgi” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 14-15).

Pytania do przemyślenia: Czy kiedykolwiek poświęciłeś czas, by w pełni uświadomić sobie, czego Jezus dokonał dla Ciebie w najczarniejszej godzinie Jego męki? Kiedy patrzysz na wywyższonego, ukrzyżowanego, dźwigającego grzech Zbawiciela, czy te sceny docierają do twojego serca? Kiedy uświadamiasz sobie Jego agonię, doznanie drugiej śmierci za ciebie, czy pozwolisz, by otworzyło to twoje oczy tak, byś ujrzał ohydę twoich ulubionych grzechów? Dlaczego nie miałbyś dzisiaj zacząć smucić się z powodu twoich grzechów, zwłaszcza tych, z których nie chcesz zrezygnować? Wyznaj je Jezusowi! On chętnie ci przebaczy. On cię pocieszy i da ci zwycięstwo.

Raport chwały

• Diane T.: „Chwała Bogu za możliwość uczestniczenia w wirutalnym Obozie Biblijnym ARME! To wspaniałe błogosławieństwo w obecnym czasie”.

• Iris R.: „Byłam uzależniona od oglądania filmów i seriali. Czasem przeczytałam kilka wersetów z Bibliidla spokoju sumienia i znowu oglądałam. Po tygodniu modlitwy w naszej szkole Bóg przekonał mnie, by pozbyć się subskrypcji w serwisie filmowym. Przez jakiś czas oglądałam tylko filmy o tematyce biblijnej, ale nie była w stanie zapanować nad sobą i znowu poddałam się pokusie. Wołałam do Boga o pomoc. Następnego dnia mój pastor dał mi w prezencie Andrews Study Bible. Ucieszyłam się i ze łzami w oczach dziękowałam Bogu za jego interwencję. Bóg przypomniał mi słowa z Flp 2,13: «Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie». Chwalę Boga za to, że przekonał mnie i spełnił Jego obietnicę”.

Intencje modlitewne

• Módlmy się o pełniejsze zrozumienie tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu. Módlmy się, by Bóg wszczepił nam nienawiść do grzechu i umiłowanie sprawiedliwości.

• Módlmy się w intencji działalności kolporterskiej w Malawi oraz o finansowe wsparcie budowy sanatorium i rozpoczęcia medycznej pracy misyjnej w tym kraju.

• Módlmy się, by ludzie nie ulegali wpływowi dziwnych teorii spiskowych, ale skupiali uwagę na Jezusie i Jego prawdzie.

• Módlmy się w intencji członków zboru adwentystycznego w St. Croix na Wyspach Dziewiczych. Ich nowo budowany zbór spłonął zupełnie w pożarze. Módlmy się o mądrość w dalszych działaniach. Módlmy się, by ta strata obróciła się w zwycięstwo dla Jezusa.

• Módlmy się, by internetowa kampania reklamowa prowadzona w Polsce w okresie pandemii przez Ośrodek Głos Nadziei mająca na celu promowanie Lekcji Szkoły Sobotniej ( Hope Sabbath School) pozwoliła dotrzeć z poselstwem adwentystycznym do tysięcy mieszkańców tego kraju.

0 Comments

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh