Archiwum

Posty z kategorii Artykuły

Uświęcone życie – część 3

PANOWANIE NAD SOBĄ WARUNKIEM UŚWIĘCENIA

Prorok Daniel posiadał szlachetny charakter. Był on wyraźnym dowodem kim mogą stać się ludzie, gdy będą złączeni z Bogiem mądrości. Krótkie prześledzenie jego życia doda zachęty tym, którzy będą poddani próbom i pokusom.

Znamy historie uprowadzenia Daniela i jego przyjaciół do niewoli w Babilonie. Młodzieńcy, w szkole dyscypliny, w której się znaleźli, byli dopuszczeni nie tylko do królewskiego pałacu, lecz także zarządzono, ze mają jeść pokarmy i pić wino pochodzące z królewskiego stołu. Król uważał, że nie tylko okazał im wielki honor, lecz także, że zapewnił im lepsze warunki do fizycznego i umysłowego rozwoju.

Czytaj więcej…

Odporna na ogień – część 1

Przypuśćmy, że w naszym społeczeństwie żyłby człowiek, który urodził się przed ponad trzema tysiącami lat! Przypuśćmy, że wiedzielibyśmy o tym człowieku, iż wielokrotnie był wrzucany do morza, ale nie dało się go utopić. Rzucano go na pożarcie dzikim zwierzętom, ale te nigdy nie zdołały go pożreć. Dawano mu do wypicia rozmaite trucizny, ale nigdy nie zrobiły mu najmniejszej krzywdy. Wiązano go łańcuchami i więziono w lochach, ale on zrywał okowy i wydostawał się z więzienia. Często wieszano go, ale kiedy wrogowie już sądzili, że skonał, on wstawał na równe nogi i nadal żył, tak sprawny i zdrów, jak zawsze! Setki razy palono go na stosie i wydawało się, że nic z niego nie zostało, ale zanim ogień się dopalał, on wyskakiwał z popiołów, silny i zdrowy jak przedtem. Strzelano do niego, przebijano go włóczniami, mieczami i szablami, cięto na kawałki, ale te kawałki łączyły się ze sobą z powrotem. Jego rany goiły się natychmiast, a on nic sobie nie robił z wszelkich tortur, jakim go poddawano. Jakże zdumiewające byłoby spotkać tego niezniszczalnego człowieka! Czyż nie byłoby cudem, ujrzeć go żywego i zdrowego po tym wszystkim, przez co przeszedł? Oczywiście, to byłoby niezwykłe! Jednak tak właśnie traktowano Biblię. Palono ją, przykuwano do ścian łańcuchami, zamykano przed ludźmi, zakopywano, rozdzierano na kawałki, topiono w morzu, a jednak nigdy nie udało się jej zniszczyć. I oto jest to samo czyste i cenne Słowo Boże, od ponad trzech i pół tysiąca lat.

Czytaj więcej…

Uświęcone życie – część 2

Najszlachetniejszym owocem uświęcenia jest uczucie skromności. Gdy ta łaska mieszka w sercu, skłonności są kształtowane przez jej wpływ. Pojawia się pragnienie służenia Bogu oraz posłuszeństwo Jego woli. Boże prawdy stają się zrozumiałe, a wola zgina się przed każdym Boskim przykazaniem bez wątpliwości i szemrania. Prawdziwa skromność zmiękcza i podbija serce i przystosowuje umysł do wszczepionego słowa. Sprawia, że myśli są uległe Jezusowi Chrystusowi. Otwiera serce na Słowo Boże lak, jak serce Lidii było otwarte. Stawia nas przy boku Marii, jako uczniów u stóp Jezusa. „Pan jest dobry i prawy… prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej“. (Ps. 25, 8.9).

Czytaj więcej…

Uświęcone życie

Niejednokrotnie Ci, którzy oświadczają, że są uświęceni, nie mają wcale zrozumienia jak działa łaska w sercu ludzkim. Gdy pod­dani są próbom i doświadczeniom, okazują się takimi, jak obłudni faryzeusze. Nie zniosą żadnych przeciwności. Odsuwają na bok rozum i rozsądek, a polegają zupełnie na swych uczuciach. Twierdzenie, że są uświęceni opierają na emocjach, któ­rych od czasu do czasu doświadczali. Są przewrotni i uparci w nieustępliwym powoływaniu się na swoją świę­tość, używają wielu słów nie przynosząc w swym życiu żadnego owocu na potwierdzenie.

Czytaj więcej…

Przeciwstawne teorie

Uświęcenie, o którym mówi Biblia dotyczy całej istoty człowieka – jego ducha, duszy i ciała. W tym leży prawdziwe pojęcie całkowitego uświęcenia. Paweł modlił się, aby zbór w Tesalonice mógł cieszyć się tym wielkim błogosławieństwem. “A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” 1Tes 5, 23. Wśród chrześcijan istnieje teoria uświęcenia, która jest fałszywa sama w sobie i niebezpieczna w oddziaływaniu.

Czytaj więcej…

To mógł uczynić tylko On! – część 2

Zdumiewające pszczoły

Od dawien dawna człowiek fascynował się pszczołami. Pszczeli rój jest symbolem przedsiębiorczości, wytrwałości, pracowitości i obowiązkowości. Złożoność jego funkcjonowania nie przestaje zdumiewać młodych i starszych. Precyzja, porządek, poświęcenie dla dobra ogółu i celowe, niestrudzone wysiłki to cechy pszczelego roju, który czasami bywa określany mianem „owadziego miasta”, a nawet „owadziej cywilizacji”.

Dwie fenomenalne umiejętności pszczół robią szczególne wrażenie, a są one związane z orientacją w przestrzeni i budowaniem plastrów. Te dwie umiejętności wymagają nadzwyczajnych zdolności matematycznych i geometrycznych, których pszczoły nie uczą się przecież w szkole.

Czytaj więcej…

To mógł uczynić tylko On! – część 1

Przedstawiamy zaledwie kilka z tysięcy cudów i tajemnic świata przyrody, których jedynym wyjaśnieniem jest to, iż zostały stworzone przez Boga. Żaden
myślący człowiek nie powinien przypisywać tego rodzaju zjawisk przypadkowi.

Piękno motyli

Wiele motyli jest tak pięknych, iż nazywa się je „ożywionymi kwiatami”, „liryką piękna” i „żywą tęczą”. Delikatne, barwne, przykuwające wzrok, pełne wdzięku, hipnotyzują swym urokiem. Ale choć ich delikatna struktura i wyjątkowe barwy wzbudzają zachwyt swym widokiem, to dopiero pod mikroskopem ujawniają całe swoje piękno. Mikroskop pozwala ujrzeć, że w wielu przypadkach barwy skrzydeł motyli nie są barwami pigmentowymi, ale barwami strukturalnymi. Powierzchnia skrzydeł jest złożona z mnóstwa mikroskopijnych, nakładających się na siebie łusek, jak dachówki na dachu, a ich powierzchnia jest
pokryta rowkami. Tak więc każda łuska jest miniaturowym spektroskopem, zdolnym do rozszczepiania światła na barwy składowe. To właśnie dzięki temu nasz wzrok rejestruje poszczególne barwy, tak różnorodne i żywe. Nic dziwnego, że motyle zostały nazwane „żywymi tęczami”. Mikroskop wykazuje, że w rzeczywistości są nimi! Kto, jeśli nie Bóg, mógł zaprojektować i stworzyć takie rozmnażające się „żywe tęcze”?

Czytaj więcej…

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XXI – PRAWDA O JEZUSIE CHRYSTUSIE, BOGU-CZŁOWIEKU

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

Czytaj więcej…

Zniewoleni uwolnieni

Jedni są zadowoleni z siebie, bo jak sądzą, już nie grzeszą. Drudzy uważają się za zbyt grzesznych, by w ogóle spojrzeć w stronę Chrystusa. Jeszcze inni ciągle skupiają się na swoich uczynkach, by dorównać Mistrzowi. Są też tacy, którzy w ogóle o to nie dbają, bo przecież wystarczy tylko uwierzyć… Witajcie w labiryncie błędnych nauk stworzonych przez nas, chrześcijan! A przecież Jezus pokazał nam tak prostą drogę…

Czytaj więcej…

Czy przesiadłeś się już do łodzi ratunkowej?

titanic

titanicRówne sto lat temu na Pacyfiku doszło do wielkiej tragedii morskiej. Zatonął Titanic, statek uważany za największe osiągnięcie w dziedzinie budowy statków.

Był największym ruchomym obiektem jaki kiedykolwiek wyszedł spod ręki ludzkiej. Jego armatora, spółkę White Star Line’s przepełniała duma. Ten olbrzymi luksusowy statek oceaniczny otrzymał przydomek „niezatapialny”. Wydawało się, że nawet gdyby cztery, z szesnastu z jego wodoszczelnych przegród, zostały zalane, statek miał nadal utrzymywać się na powierzchni. Właśnie z tego powodu, że w założeniach był to statek „niezatapialny”, zastosowano zaledwie część z przyjętych ogólnie środków bezpieczeństwa – przewidziano miejsce w łodziach ratunkowych tylko dla połowy pasażerów statku.
Czytaj więcej…