Archiwum

Posty z kategorii Artykuły

Uświęcone życie

Niejednokrotnie Ci, którzy oświadczają, że są uświęceni, nie mają wcale zrozumienia jak działa łaska w sercu ludzkim. Gdy pod­dani są próbom i doświadczeniom, okazują się takimi, jak obłudni faryzeusze. Nie zniosą żadnych przeciwności. Odsuwają na bok rozum i rozsądek, a polegają zupełnie na swych uczuciach. Twierdzenie, że są uświęceni opierają na emocjach, któ­rych od czasu do czasu doświadczali. Są przewrotni i uparci w nieustępliwym powoływaniu się na swoją świę­tość, używają wielu słów nie przynosząc w swym życiu żadnego owocu na potwierdzenie.

Czytaj więcej…

Przeciwstawne teorie

Uświęcenie, o którym mówi Biblia dotyczy całej istoty człowieka – jego ducha, duszy i ciała. W tym leży prawdziwe pojęcie całkowitego uświęcenia. Paweł modlił się, aby zbór w Tesalonice mógł cieszyć się tym wielkim błogosławieństwem. “A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” 1Tes 5, 23. Wśród chrześcijan istnieje teoria uświęcenia, która jest fałszywa sama w sobie i niebezpieczna w oddziaływaniu.

Czytaj więcej…

To mógł uczynić tylko On! – część 2

Zdumiewające pszczoły

Od dawien dawna człowiek fascynował się pszczołami. Pszczeli rój jest symbolem przedsiębiorczości, wytrwałości, pracowitości i obowiązkowości. Złożoność jego funkcjonowania nie przestaje zdumiewać młodych i starszych. Precyzja, porządek, poświęcenie dla dobra ogółu i celowe, niestrudzone wysiłki to cechy pszczelego roju, który czasami bywa określany mianem „owadziego miasta”, a nawet „owadziej cywilizacji”.

Dwie fenomenalne umiejętności pszczół robią szczególne wrażenie, a są one związane z orientacją w przestrzeni i budowaniem plastrów. Te dwie umiejętności wymagają nadzwyczajnych zdolności matematycznych i geometrycznych, których pszczoły nie uczą się przecież w szkole.

Czytaj więcej…

To mógł uczynić tylko On! – część 1

Przedstawiamy zaledwie kilka z tysięcy cudów i tajemnic świata przyrody, których jedynym wyjaśnieniem jest to, iż zostały stworzone przez Boga. Żaden
myślący człowiek nie powinien przypisywać tego rodzaju zjawisk przypadkowi.

Piękno motyli

Wiele motyli jest tak pięknych, iż nazywa się je „ożywionymi kwiatami”, „liryką piękna” i „żywą tęczą”. Delikatne, barwne, przykuwające wzrok, pełne wdzięku, hipnotyzują swym urokiem. Ale choć ich delikatna struktura i wyjątkowe barwy wzbudzają zachwyt swym widokiem, to dopiero pod mikroskopem ujawniają całe swoje piękno. Mikroskop pozwala ujrzeć, że w wielu przypadkach barwy skrzydeł motyli nie są barwami pigmentowymi, ale barwami strukturalnymi. Powierzchnia skrzydeł jest złożona z mnóstwa mikroskopijnych, nakładających się na siebie łusek, jak dachówki na dachu, a ich powierzchnia jest
pokryta rowkami. Tak więc każda łuska jest miniaturowym spektroskopem, zdolnym do rozszczepiania światła na barwy składowe. To właśnie dzięki temu nasz wzrok rejestruje poszczególne barwy, tak różnorodne i żywe. Nic dziwnego, że motyle zostały nazwane „żywymi tęczami”. Mikroskop wykazuje, że w rzeczywistości są nimi! Kto, jeśli nie Bóg, mógł zaprojektować i stworzyć takie rozmnażające się „żywe tęcze”?

Czytaj więcej…

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XXI – PRAWDA O JEZUSIE CHRYSTUSIE, BOGU-CZŁOWIEKU

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

Czytaj więcej…

Zniewoleni uwolnieni

Jedni są zadowoleni z siebie, bo jak sądzą, już nie grzeszą. Drudzy uważają się za zbyt grzesznych, by w ogóle spojrzeć w stronę Chrystusa. Jeszcze inni ciągle skupiają się na swoich uczynkach, by dorównać Mistrzowi. Są też tacy, którzy w ogóle o to nie dbają, bo przecież wystarczy tylko uwierzyć… Witajcie w labiryncie błędnych nauk stworzonych przez nas, chrześcijan! A przecież Jezus pokazał nam tak prostą drogę…

Czytaj więcej…

Czy przesiadłeś się już do łodzi ratunkowej?

titanic

titanicRówne sto lat temu na Pacyfiku doszło do wielkiej tragedii morskiej. Zatonął Titanic, statek uważany za największe osiągnięcie w dziedzinie budowy statków.

Był największym ruchomym obiektem jaki kiedykolwiek wyszedł spod ręki ludzkiej. Jego armatora, spółkę White Star Line’s przepełniała duma. Ten olbrzymi luksusowy statek oceaniczny otrzymał przydomek „niezatapialny”. Wydawało się, że nawet gdyby cztery, z szesnastu z jego wodoszczelnych przegród, zostały zalane, statek miał nadal utrzymywać się na powierzchni. Właśnie z tego powodu, że w założeniach był to statek „niezatapialny”, zastosowano zaledwie część z przyjętych ogólnie środków bezpieczeństwa – przewidziano miejsce w łodziach ratunkowych tylko dla połowy pasażerów statku.
Czytaj więcej…

Chrześcijańska doskonałość

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XX – CHRZEŚCIJAŃSKA DOSKONAŁOŚĆ

„Doskonałość może być niebezpiecznym tematem, jeśli koncentruje naszą uwagę na nas samych i naszych własnych uczynkach”.

Nie powinniśmy unikać studiowania zagadnienia chrześcijańskiej doskonałości. Temat ten jest nauką Pisma Świętego. Jednak może to być niebezpieczne studium. Jeżeli koncentruje naszą uwagę na nas samych, zamiast na Jezusa Chrystusa, to możemy być pewni, że upadniemy i popełnimy grzech. Możemy bezpiecznie studiować zagadnienie chrześcijańskiej doskonałości, jeżeli będziemy pamiętali, że jest to Boże dzieło w nas, a nie nasza własna praca. Jeżeli chrześcijanka doskonałość jest wyłącznie Bożym dziełem, wtedy studiowanie tego zagadnienia skupi naszą uwagę na Nim i odwróci nas od samych siebie.

Czytaj więcej…

Chrześcijańskie zwycięstwo

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XIX – CHRZEŚCIJAŃSKIE ZWYCIĘSTWO

„Zwycięstwo nie jest czymś, co osiągamy, lecz czymś, co otrzymujemy”.

Jeden temat przewija się przez wszystkie poselstwa do siedmiu zborów w Objawieniu r. 1-3. Tematem tym jest zwycięstwo. Szczególna obietnica dana jest każdemu zborowi. Jest ona dana tym, którzy są zwycięzcami. Ostatnia obietnica, skierowana do kościoła w Laodycei brzmi: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie”. Wygląda na to, że bardzo ważną sprawą jest bycie zwycięzcą, czyż nie? Pan Bóg z pewnością obdarza zwycięzcę pewnym bodźcami, aby mógł czynić to co jest wolą Boga. Być w stanie jeść z drzewa życia; jeść ukrytą mannę, otrzymać nowe imię, mieć moc nad narodami, być ubranym w białe szaty, być filarem w świątyni Bożej i ostatecznie usiąść razem Chrystusem na Jego tronie…

Czytaj więcej…

Pokusy

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XIII – POKUSY

Pan Jezus był kuszony, by czynić dobrze, ale w swojej własnej mocy, tak samo jak i my. Prawdziwą kwestią kuszenia jest więc to, czy żyć życiem bez łączności z Jezusem. Pokusy stają się grzechami, gdy zgadzamy się na nie w naszych umysłach. Pan wie jak wyratować pobożnych, ale nie niepobożnych z pokuszenia. Pokusy są pokonane nie podczas kuszenia, ale zawsze przed nim.

Te kilka powyższych uświadamia nam, że chrześcijanin poddawany jest pokusom. Wielu z nas odkryło przez osobiste doświadczenie, że istnieje diabeł. Żyjemy w świecie pełnym pokus, a wróg nigdy nie pozostawi nikogo całkowicie w spokoju. Jego wytrwałość jest równa jego złośliwości. Gdy nie może kogoś doprowadzić do grzechu, jest chętny sprowadzić na tę osobę cierpienia. Kuszenie nie jest dla nas przyjemnym doświadczeniem. Hebr. 2,18 mówi o Chrystusie: „A że sam przeszedł cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą”.

Czytaj więcej…