Archiwum

Posty z kategorii Co mówił Jezus?

22. Co mówił Jezus o życiu przyszłym

Co mówił Jezus o…
życiu przyszłym

Jezus powiedział: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem” (Jan 15,9). Jezus „umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca” (Jan 13,1). I właśnie tym uczniom, Swoim naśladowcom, powiada Zbawiciel: „W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, powrócę i wezmę was do siebie, abyście tam gdzie ja jestem i wy byli” (Jan 14,2.3). Czytaj więcej…

21. Co mówił Jezus o śmierci naszej

Co mówił Jezus o…
śmierci naszej

Wielu geniuszów ludzkości osiągnęło sławę pośmiertną, ale istnieje jeszcze inny rodzaj nieśmiertelności, daleko lepszy i doskonalszy niż ten, który człowiek osiąga mocą swego talentu. Nie jest to nieśmiertelność osiągalna czynieniem dobra, ale nieśmiertelność, której człowiek dostąpić może za łaską Jezusa Chrystusa. Została ona zapewniona człowiekowi zanim powstał świat, gdyż „została dana nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Teraz zaś objawiona została przez ukazanie się Zbawienia naszego, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a wyniósł na światło żywot i nieśmiertelność przez Ewangelię” (2 Tym. 1,10). Czytaj więcej…

20. Co mówił Jezus o chrzcie

Co mówił Jezus o…
chrzcie

Działo się to wczesną wiosną, około siedemdziesiąt lat temu, w pewnym małym miasteczku. Wody były pokryte lodem, mimo to, grupa młodych ludzi przyjmowała chrzest. Jeden z nich był chory; proponowano więc odłożyć jego chrzest na inny czas, gdy już będzie czuł się lepiej, a trzeba było na to czekać kilka tygodni, a może nawet miesięcy. Chory prosił jednak gorąco, aby nie odkładano tego na później. „Jezus umarł za mnie i to nie będzie naprawdę nic wielkiego, jeśli nawet umrę dla Niego.” Czytaj więcej…

19. Co mówił Jezus o uzdrowieniu

Co mówił Jezus o…
uzdrowieniu

Bożym Pismo Święte mówi dużo o cudownych uzdrowieniach. Gdy do Jezusa przybliżył się trędowaty i upadłszy przed Nim na twarz rzekł: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!”, Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu” (Mat. 8,2.3). Jezus przywrócił życie córce Jaira, jednego z przełożonych synagogi (Mat. 9,18-25). Przywrócił natychmiast zdrowie kobiecie, która od dwunastu lat cierpiała na nieustanny krwotok (Mat. 9,20-22). Czytaj więcej…

18. Co mówił Jezus o małżeństwie

Co mówił Jezus o…
małżeństwie

Co Jezus mówił o małżeństwie? Czytamy Jego słowa: „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” (Mat. 19,4-6). Czytaj więcej…

17. Co mówił Jezus o Kościele

Co mówił Jezus o…
Kościele

Gdyby Kościół nie był ważny ani potrzebny ludziom, Jezus nigdy by go nie zakładał. Jezus zapytał Swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” Uczniowie natychmiast odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Czytaj więcej…

16. Co mówił Jezus o sądzie ostatecznym

Co mówił Jezus o…
sądzie ostatecznym

Wczesnym rankiem pewien młodziutki student prawa sam siedział w biurze adwokackim. Nagle wydało mu się, że słyszy jakby głos rozlegający się z głębi serca: „Co zamierzasz robić po ukończeniu studiów?” Odpowiedź nie nastręczała trudności:
– Oczywiście będę pracował jako adwokat.
– I co wtedy?
– Zarobię trochę pieniędzy, stanę się bogatym człowiekiem.
– I co wówczas?
– Wybuduję sobie piękny dom, założę rodzinę, zdobędę szacunek i dobre imię.
– I co potem?
– No cóż… Sądzę, że zestarzeję się i pójdę na odpoczynek.
– A co potem?
– Umrę w końcu.
– A co potem?

Słowa te dręczyły go coraz mocniej „co potem?” Co wtedy po śmierci? Gdzieś zasłyszane w dzieciństwie słowa przyszły mu na myśli: „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd…” (Hebr. 9.27). Czytaj więcej…

15. Co mówił Jezus o dniu odpocznienia

Co mówił Jezus o…
dniu odpocznienia

W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej zarysowało się dążenie do odwrotu od religii chrześcijańskiej. W tym własne celu zerwano z siedmiodniowym tygodniem ustanawiając zamiast niego dekadę, czyli okres dziesięciodniowy. Ten dziesięciodniowy cykl zupełnie jednak nie wytrzymał próby czasu, okazał się nieprzydatny i niemożliwy do utrzymania, w związku z czym trzeba go było zarzucić. I tak się też stało. ! Czytaj więcej…

14. Co mówił Jezus o Dziesięciu Przykazaniach

Co mówił Jezus o…
Dziesięciu Przykazaniach

Około 1500 lat przed przyjściem na świat Chrystusa, kiedy lud Jego wyszedł z niewoli egipskiej, gdzie zapomniał Bożych praw, Bóg ogłosił na Górze Synaj Swój wielki Dekalog. Izrael zgromadzony u podnóża Góry słyszał dokładnie każde słowo, a potem Dziesięć Przykazań wyryte na dwóch kamiennych tablicach Pan wręczył Mojżeszowi, który miał umieścić je w arce (patrz 2 Mojż. 25,16-21). Czytaj więcej…

13. Co mówił Jezus o znakach Swego powtórnego przyjścia

Co mówił Jezus o…
znakach Swego powtórnego przyjścia

Wraz z dwoma przyjaciółmi podróżowałem kiedyś po Indiach. Znaleźliśmy się w odległości około 160 kilometrów na południe od Delhi, w okolicy sławnego Taj Mahal, niedaleko Agry. Kierując się mapą mieliśmy iść drogą, która powinna przecinać rzeki, przebiegać przez oznaczone na mapie miasta i wioski. Posuwaliśmy się tym szlakiem ufni w dokładność naszej mapy. Czytaj więcej…