Archiwum

Posty z kategorii Artykuły

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XXI – PRAWDA O JEZUSIE CHRYSTUSIE, BOGU-CZŁOWIEKU

Prawda o Jezusie Chrystusie, Bogu-człowieku

Czytaj więcej…

Zniewoleni uwolnieni

Jedni są zadowoleni z siebie, bo jak sądzą, już nie grzeszą. Drudzy uważają się za zbyt grzesznych, by w ogóle spojrzeć w stronę Chrystusa. Jeszcze inni ciągle skupiają się na swoich uczynkach, by dorównać Mistrzowi. Są też tacy, którzy w ogóle o to nie dbają, bo przecież wystarczy tylko uwierzyć… Witajcie w labiryncie błędnych nauk stworzonych przez nas, chrześcijan! A przecież Jezus pokazał nam tak prostą drogę…

Czytaj więcej…

Czy przesiadłeś się już do łodzi ratunkowej?

titanic

titanicRówne sto lat temu na Pacyfiku doszło do wielkiej tragedii morskiej. Zatonął Titanic, statek uważany za największe osiągnięcie w dziedzinie budowy statków.

Był największym ruchomym obiektem jaki kiedykolwiek wyszedł spod ręki ludzkiej. Jego armatora, spółkę White Star Line’s przepełniała duma. Ten olbrzymi luksusowy statek oceaniczny otrzymał przydomek „niezatapialny”. Wydawało się, że nawet gdyby cztery, z szesnastu z jego wodoszczelnych przegród, zostały zalane, statek miał nadal utrzymywać się na powierzchni. Właśnie z tego powodu, że w założeniach był to statek „niezatapialny”, zastosowano zaledwie część z przyjętych ogólnie środków bezpieczeństwa – przewidziano miejsce w łodziach ratunkowych tylko dla połowy pasażerów statku.
Czytaj więcej…

Chrześcijańska doskonałość

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XX – CHRZEŚCIJAŃSKA DOSKONAŁOŚĆ

„Doskonałość może być niebezpiecznym tematem, jeśli koncentruje naszą uwagę na nas samych i naszych własnych uczynkach”.

Nie powinniśmy unikać studiowania zagadnienia chrześcijańskiej doskonałości. Temat ten jest nauką Pisma Świętego. Jednak może to być niebezpieczne studium. Jeżeli koncentruje naszą uwagę na nas samych, zamiast na Jezusa Chrystusa, to możemy być pewni, że upadniemy i popełnimy grzech. Możemy bezpiecznie studiować zagadnienie chrześcijańskiej doskonałości, jeżeli będziemy pamiętali, że jest to Boże dzieło w nas, a nie nasza własna praca. Jeżeli chrześcijanka doskonałość jest wyłącznie Bożym dziełem, wtedy studiowanie tego zagadnienia skupi naszą uwagę na Nim i odwróci nas od samych siebie.

Czytaj więcej…

Chrześcijańskie zwycięstwo

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XIX – CHRZEŚCIJAŃSKIE ZWYCIĘSTWO

„Zwycięstwo nie jest czymś, co osiągamy, lecz czymś, co otrzymujemy”.

Jeden temat przewija się przez wszystkie poselstwa do siedmiu zborów w Objawieniu r. 1-3. Tematem tym jest zwycięstwo. Szczególna obietnica dana jest każdemu zborowi. Jest ona dana tym, którzy są zwycięzcami. Ostatnia obietnica, skierowana do kościoła w Laodycei brzmi: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie”. Wygląda na to, że bardzo ważną sprawą jest bycie zwycięzcą, czyż nie? Pan Bóg z pewnością obdarza zwycięzcę pewnym bodźcami, aby mógł czynić to co jest wolą Boga. Być w stanie jeść z drzewa życia; jeść ukrytą mannę, otrzymać nowe imię, mieć moc nad narodami, być ubranym w białe szaty, być filarem w świątyni Bożej i ostatecznie usiąść razem Chrystusem na Jego tronie…

Czytaj więcej…

Pokusy

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XIII – POKUSY

Pan Jezus był kuszony, by czynić dobrze, ale w swojej własnej mocy, tak samo jak i my. Prawdziwą kwestią kuszenia jest więc to, czy żyć życiem bez łączności z Jezusem. Pokusy stają się grzechami, gdy zgadzamy się na nie w naszych umysłach. Pan wie jak wyratować pobożnych, ale nie niepobożnych z pokuszenia. Pokusy są pokonane nie podczas kuszenia, ale zawsze przed nim.

Te kilka powyższych uświadamia nam, że chrześcijanin poddawany jest pokusom. Wielu z nas odkryło przez osobiste doświadczenie, że istnieje diabeł. Żyjemy w świecie pełnym pokus, a wróg nigdy nie pozostawi nikogo całkowicie w spokoju. Jego wytrwałość jest równa jego złośliwości. Gdy nie może kogoś doprowadzić do grzechu, jest chętny sprowadzić na tę osobę cierpienia. Kuszenie nie jest dla nas przyjemnym doświadczeniem. Hebr. 2,18 mówi o Chrystusie: „A że sam przeszedł cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą”.

Czytaj więcej…

Świadczenie dla Boga

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOSCI Z WIARY – część XVII – ŚWIADCZENIE DLA BOGA

„Bóg pragnie, abyśmy świadczyli przede wszystkim dla naszego własnego dobra”.

W Ewangelii Jana czytamy, ze Chrystus jest Światłością, „która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat” (1,9 BG). W komentarzu zawartym w Review and Herald z 22 czerwca 1911 roku, znajdujemy następujące stwierdzenie: „Gdy w wielkim dniu sadu zostanie postawione pytanie, dlaczego nie przestrzegałeś przykazań Bożych, nie będziesz się mógł wymawiać nieposłuszeństwem innych ludzi”. Bez wątpienia, możemy nieść dobrą nowinę o zbawieniu innym ludziom i być Bożymi narzędziami, wykorzystywanymi w docieraniu do tych osób.

Czytaj więcej…

Trwanie w Jezusie

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XVI – TRWANIE W JEZUSIE

„Szatan nie ma siły, by zmusić do grzechu tych, którzy polegają na Bogu, ale ci, którzy ufają sobie są łatwi do pokonania”.

Prawdopodobnie słyszeliście historię starszej członkini zboru, która nigdy nie wypowiadała o kimkolwiek złego słowa. Pewnego dnia zniecierpliwiony członek powiedział do niej: „Mógłbym się założyć, że znajdziesz coś dobrego, aby przypisać to samemu diabłu”. Starsza siostra odpowiedziała: „Z pewnością nawet ty podziwiałbyś jego wytrwałość”.

Czytaj więcej…

Chrześcijański wzrost

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XV – CHRZEŚCIJAŃSKI WZROST

„Wiara wzrasta w wielkości, a nie w jakości; wzrost jest zależny od stałej społeczności z Bogiem”.

Klub ufających Bogu, a czasami polegających na sobie ma wielu członków. Dawid, Samson, Adam, Paweł, Ezechiel, Piotr, Jakub. Listę tę moglibyśmy wydłużyć w nieskończoność. Rejestry świętej historii podają tylko kilka wątków: Henoch, Eliasz, Daniel i może jeszcze kilku. Wielu wierzących potrzebuje czasu, aby przeżyć doświadczenie poddania się Bogu. Wzrost w chrześcijańskim życiu polega na uczeniu się każdego dnia coraz ściślej zależności od Boga.

Czytaj więcej…

Dobre uczynki

TEZY NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI Z WIARY – część XIV – DOBRE UCZYNKI

„Dobre uczynki dokonane bez Chrystusa są złymi uczynkami”.

Jak myślisz, które z poniższych uczynków są dobre, a które złe? Nakarmienie kogoś, kto jest głodny. Danie komuś wiązanki kwiatów. Chodzenie do kościoła. Podwiezienie kogoś samochodem. Odwiedzanie chorych. Ofiarowanie pieniędzy na potrzeby Kościoła. A może dzielenie się swoją wiarą… Jezus Chrystus powiedział w Mateuszu 7,22.23: „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wiele cudów? A wtedy im powiem: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”. Jak są nazwane cudowne uczynki dokonane bez społeczności z Chrystusem? Bezprawiem!

Czytaj więcej…

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens